Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình đề nghị:

Đầu tư xây dựng tuyến đường từ Đài Truyền thanh vào khu tái định cư Khun Hon (các hộ dân chuyển về ở từ năm 2016 và đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết).

TRẢ LỜI:

Hạng mục công trình đường từ khu tái định cư Khun Hon đến Đài Truyền thanh truyền hình xã Thượng Lâm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng tại Quyết định số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011. Công trình này đã được Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình đưa vào kế hoạch đầu tư xây dựng và phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 1383/QĐ-UBND ngày 27/10/2015. Tuy nhiên, do nguồn vốn thực hiện công tác di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang đến nay chưa được Trung ương cấp bổ sung nên chưa thực hiện được. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ban Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang xem xét, ưu tiên bố trí vốn để đầu tư trong thời gian sớm nhất ngay sau khi được giao vốn.