Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình đề nghị:

Công ty Điện lực Tuyên Quang đầu tư xây dựng mới Trạm biến áp cho thôn Nà Lầu và sớm cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện 0,4 kV; 0,2 kV cho nhân dân trong thôn, hiện nay lưới điện đã xuống cấp nghiêm trọng không đảm bảo cấp điện cho nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân (ngành điện đã dựng cột từ năm 2017 nhưng đến nay chưa kéo dây).

TRẢ LỜI:

Nhân dân xã Thượng Lâm đang được cấp điện qua 10 trạm biến áp, với tổng công suất 1.220kVA-35/0,4kV, chiều dài đường dây hạ áp là 11,049km, chiều dài đường dây trung áp là 21,75km, cấp điện lưới Quốc gia cho 1.321/1.321 hộ dân (đạt tỉ lệ 100%) thuộc 14/14 thôn trong xã.

Lưới điện xã Thượng Lâm chủ yếu được xây dựng và đưa vào vận hành từ những năm 2002 bằng nguồn vốn Ngân hàng Thế giới. Hằng năm, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã đầu tư sửa chữa, cải tạo nhằm đảm bảo cung cấp điện cho nhân dân. Do bán kính cấp điện cho các thôn kéo dài, nhu cầu sử dụng điện các hộ dân tăng cao, phụ tải lớn thường tập trung ở cuối đường dây hạ thế, dẫn đến tình trạng điện áp tại một số khu vực cuối nguồn vào giờ cao điểm thấp, chất lượng điện áp chưa đảm bảo. Do vậy, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã lập phương án xây dựng và cải tạo lưới điện thôn Nà Lầu với quy mô: Xây dựng mới 1,4km chiều dài đường dây 35kV; 01 trạm biến áp Nà Lầu có công suất 50kVA; cải tạo và xây dựng mới 0,8km đường dây 0,4kV. Dự kiến công trình xây dựng và hoàn thành trong năm 2019.