Phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII

TQĐT - Báo Tuyên Quang điện tử đăng toàn văn phát biểu của đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Tuyên Quang tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII: Tập trung trí tuệ, xây dựng các chủ trương, chính sách nhằm thúc đẩy phát ...