Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát tại Sở Giao thông - Vận tải và Ban An toàn giao thông tỉnh

Ngày 18-9, Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang do đồng chí Ma Thị Thúy, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn đã giám sát việc thi hành pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn tỉnh tại Ban An toàn giao thông ...

Giám sát thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh - Những đổi mới cần thiết và hiệu quả

Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết nghị, bằng nghị quyết được thông qua vào kỳ họp thường lệ cuối mỗi năm.

Chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày 15-8, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 36, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành chất vấn các bộ trưởng, trưởng ngành về việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám ...

Kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri

Tiếp xúc cử tri (TXCT) là một trong những hoạt động quan trọng của Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND), các Ban của HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND được quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015.

Hoạt động thẩm tra - Sự hội tụ của trách nhiệm, trí tuệ, năng lực và bản lĩnh

Trong hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống chính quyền địa phương, thẩm tra là chức năng riêng có, hoạt động đặc thù của các ban Hội đồng nhân dân, được quy định cụ thể, chặt chẽ trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.