Ban Pháp chế thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII. Sáng ngày 22/11/2019 Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình kỳ ...

Đại biểu Ma Thị Thúy góp ý dự án Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Tiếp tục chương trình kỳ họp, sáng 21-11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đại biểu Ma Thị Thúy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang đã tham gia góp ý xây dựng dự án luật trên.

Thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Sáng nay, 20.11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng, QH đã thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi), với tỷ lệ 90,06% số ĐBQH tham dự tán thành.

Thông qua Nghị quyết phê duyệt Đề án phát triển KT – XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Chiều nay, 18.11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng, QH đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê duyệt Đề án tổng thể phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, với tỷ lệ 89,44% số ĐBQH tham dự tán thành.

Họp thẩm tra Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Thực hiện Điều 111, Luật Tổ chức chính quyền đia phương; khoản 1, Điều 59, Điều 78 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân và Điều 122, 125 Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Để chuẩn bị tốt các nội dung trình kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, ngày ...