Kỳ họp thứ mười Hội đồng nhân dân tỉnh thành công tốt đẹp

Kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 được tổ chức từ ngày 26/8 đến ngày 27/8/2020, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Trong 02 ngày làm việc Hội đồng nhân dân tỉnh đã hoàn thành chương trình đề ra. Kỳ họp đã xem xét, nghiên cứu và nghe 30 báo cáo (trong đó 12 báo cáo trình tại kỳ họp, 18 báo cáo đại biểu tự nghiên cứu).
Video không hợp lệ

Chủ tọa chủ trì phiên họp.

Tại phiên làm việc chiều ngày 26/8/2020 sau khi nghe báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về tổng hợp kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII. Báo cáo giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 đến năm 2019 (giám sát bằng hình ảnh). Báo cáo giám sát chuyên đề của Ban Văn hóa - Xã hội và Ban Dân tộc HĐND tỉnh về việc bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020 (giám sát bằng hình ảnh). Kỳ họp đã thực hiện miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Đỗ Văn Toán, nguyên Chánh Thanh tra tỉnh do nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH; bầu bổ sung 02 Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Ma Quang Hiếu, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh và Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc Sở Xây dựng; miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Phạm Minh Huấn do nghỉ chế độ; miễn nhiệm Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 do được cấp có thẩm quyền giới thiệu bầu giữ chức vụ khác; miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Trần Ngọc Thực do đã nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH; miễn nhiệm Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Thành Hưng do điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Quyền Giám đốc Sở Y tế và Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh đối với bà Tăng Thị Dương do đã được hiệp thương, chuẩn y giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.


Đại biểu bỏ phiếu bầu một số chức danh của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng các đồng chí được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

Kỳ họp đã tiến hành bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo đó, với sự tín nhiệm cao của các đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100% của đại biểu dự kỳ họp. Các đồng chí Lê Thị Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tuyên Quang và đồng chí Hoàng Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Yên Sơn được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Kỳ họp đã xem xét, nghiên cứu, thảo luận thông qua 09 dự thảo nghị quyết về: (1) Quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. (2) Bổ sung danh mục dự án thực hiện thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. (3) Bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020; điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2020 tỉnh Tuyên Quang. (4) Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021 tỉnh Tuyên Quang. (5) Đề án phân loại đô thị và đề nghị công nhận thành phố Tuyên Quang là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Tuyên Quang. (6) việc sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc huyện Sơn Dương, huyện Chiêm Hóa và thành phố Tuyên Quang; hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách và các chức danh Thôn đội trưởng, Công an viên, Bảo vệ dân phố, Nhân viên y tế dôi dư do ghép cụm dân cư và sáp nhập tổ dân phố thuộc thành phố Tuyên Quang. (7) Phê duyệt tổng số lượng người làm việc, chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức Hội năm 2020. (8) quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. (9) Về việc bãi bỏ một số nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành.


Quang cảnh kỳ họp

Tại phiên bế mạc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã thay mặt UBND tỉnh phát biểu tiếp thu các ý kiến của đại biểu tại kỳ họp. Đồng chí đề nghị các thành viên UBND tỉnh, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND huyện, thành phố khẩn trương có giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế nêu tại kỳ họp. Với quyết tâm cao, UBND tỉnh sẽ tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2020 theo đúng nghị quyết của HĐND tỉnh. Trong đó, tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư sản xuất công nghiệp. Quyết liệt đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, bảo đảm đến 30/9/2020 đạt trên 65%, đến ngày 31/12/2020 giải ngân hoàn thành kế hoạch năm 2020. Đồng thời tích cực đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh; thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa; kiểm soát chặt dịch bệnh trên gia súc, gia cầm. Các cấp, ngành tiếp tục quan tâm, chăm lo các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giải quyết các vấn đề lao động, việc làm, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, những tháng còn lại của năm 2020 có ý nghĩa quyết định đến việc hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của năm 2020, cũng như của cả giai đoạn 2015-2020; trong khi đại dịch Covid-19, tình hình thiên tai vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, đồng chí đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả; theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để phát huy tối đa năng lực sản xuất, kinh doanh của tất cả các lĩnh vực, các thành phần kinh tế. Thực hiện tốt công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh; nắm chắc địa bàn, chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp, nảy sinh ngay từ cơ sở; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Chủ động triển khai các chủ trương, biện pháp, phương án nhằm bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và các sự kiện lớn của tỉnh trong năm 2020. Đồng thời đề nghị UBND các cấp, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị nghiêm túc tiếp thu, khắc phục những hạn chế và thực hiện các kiến nghị đã nêu trong các báo cáo giám sát. Ngay sau kỳ họp này, UBND tỉnh và các ngành chức năng sớm có kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh; các Ban của HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQViệt Nam  tỉnh, các tổ chức chính trị, xã hội tiếp tục phát huy vai trò giám sát và vận động nhân dân thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh./.

Hoàng Linh
Video: Hoàng Thảo

Tin cùng chuyên mục