Bế mạc kỳ họp thứ chín, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII

Tại phiên làm việc chiều ngày 07/12/2019, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Triệu Kim Long, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Hội đồng nhân dân tỉnh đã ...

Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII thông qua nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2020

Tại phiên làm việc sáng ngày 07/12/2019, Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục thông qua các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Với tỷ lệ 100% số đại biểu HĐND tỉnh có mặt tán thành, kỳ họp thứ 9, HĐND khóa XVIII đã thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh ...

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Ngày 06/12/2019, tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII, các đại biểu đã tập trung thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019; nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020.