Đại biểu Quốc hội Ma Thị Thúy góp ý Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình kỳ họp, sáng 23-10, Quốc hội thảo luận tại hội trường về một số nội dung của dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi). Đây là một bộ luật lớn, có tác động sâu rộng tới nhiều mặt, nhiều lĩnh vực trong xã hội và nhận được sự quan tâm của cử tri và nhân dân thời gian qua. Đại biểu Ma Thị ...

Đoàn ĐBQH tỉnh thảo luận tại tổ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Chiều 22-10, Quốc hội thảo luận tại tổ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2020; Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng ...

Tạo đột phá cho công tác dân tộc và chính sách dân tộc

Mục tiêu tổng quát của Đề án là khai thác tiềm năng, lợi thế của các địa phương trong vùng, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; giảm nghèo nhanh, bền vững; thu hẹp dần khoảng cách về mức sống so với vùng phát triển; giảm dần địa bàn đặc biệt khó khăn...