Khai mạc kỳ họp thứ chín, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII

Sáng ngày 05/12/2019, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ chín, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch ...

Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 8 và cho ý kiến một số nội dung trình tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII

Ngày 26/11/2019, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh họp, cho ý kiến đối với một số nội dung, tài liệu trình tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đại biểu Ma Thị Thúy góp ý Luật Giám định tư pháp (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8, sáng 25-11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp. Đại biểu Ma Thị Thúy, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh đã góp ý vào một số nội dung của dự án luật này.

Biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Chiều 22.11, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, với tỷ lệ 89,23% số ĐBQH tham gia tán thành.