Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tại huyện Hàm Yên

Ngày 24/11/2022, Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã ...

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX

Ngày 23/11/2022, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thẩm tra các báo cáo kết quả công tác năm 2022, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2023 của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các dự thảo nghị quyết trình tại ...