Trực tiếp - Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục xem xét thông qua các báo cáo trình kỳ họp

Sáng 6-12, tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIX, HĐND tỉnh tiếp tục xem xét thông qua các báo cáo trình kỳ họp. Các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực ...

Trực tiếp - Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục nghe các báo cáo trình tại kỳ họp

(Trực tiếp) - Chiều 5-12, kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XIX tiếp tục nghe các báo cáo trình tại kỳ họp và thực hiện công tác tổ chức. Các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND ...

Kỳ họp thứ bảy Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX - Quyết định nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền

Sáng ngày 05/12/2023, tại Trung tâm Thông tin - Hội nghị tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ bảy. Các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ...