Phiên họp thứ 32 Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

Chiều ngày 29/3/2024, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức phiên họp thứ 32. Đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh ứng cử tại thành phố Tuyên Quang giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri

Thực hiện Chương trình công tác năm 2024, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh ứng cử tại thành phố Tuyên Quang đã thực hiện giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khoá XIX tại phường Nông Tiến và phường Tân Hà.