Nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri

Nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri và giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri là một trong những giải pháp quan trọng nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp. Qua đó, khẳng định vai trò của đại biểu HĐND tỉnh trong việc đại diện cho ý chí, nguyện vọng của ...

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ năm Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX

Sáng ngày 11/12/2022, kỳ họp thứ năm Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Văn Việt, giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường Phạm Mạnh Duyệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế ...

Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận nhiều nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh tại kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XIX

Sáng ngày 09/12/2022, theo nội dung, chương trình nhân dân (HĐND) tỉnh kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh Tuyên Quang khoá XIX thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã ...