Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp giải trình việc thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh

Sáng ngày 03 tháng 10 năm 2023, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp giải trình việc thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Phạm Thị Minh Xuân, ...

Phiên họp thứ 26 Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

Sáng ngày 26 tháng 9 năm 2023, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thứ 26, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp.

Để tăng hiệu quả hoạt động HĐND cấp xã

HĐND cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực nâng cao chất lượng hoạt động tại các kỳ họp, tiếp xúc cử tri, hoạt động giám sát đối với việc thực hiện nghị quyết của HĐND. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Dứt điểm các kiến nghị có đủ điều kiện giải quyết

Để bảo đảm tiến độ, chất lượng giải quyết kiến nghị của cử tri, ngoài giám sát trước các kỳ họp, hàng tháng, Thường trực HĐND tỉnh Tuyên Quang đều lựa chọn nội dung, phân công các Ban, Tổ đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết; kết quả giám sát đều tổng hợp và báo cáo tại phiên họp định kỳ của ...

Phiên họp thứ 25 Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày 30/8/2023, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức phiên họp thứ 25. Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.