Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát chuyên đề thực thi công vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước và công chức tại huyện Lâm Bình

Thực hiện Chương trình giám sát năm 2022, từ ngày 20 đến ngày 21/2/2022, Đoàn giám sát số 18 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh do đồng chí Phùng Tiến Quân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát, cùng các đồng ...

Uỷ ban nhân dân tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 4-2022

Ngày 15-4, UBND tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 4. Đồng chí Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc tiếp dân. Cùng dự có đồng chí Hà Quang Giai, Uỷ viên Thường trực, Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị liên quan; UBND ...

Tuyên Quang quan tâm, tăng cường các biện pháp bảo vệ môi trường

Bảo vệ môi trường là nhiệm vụ quan trọng được tỉnh Tuyên Quang đặc biệt quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Với quan điểm “bảo vệ môi trường vừa là mục tiêu, vừa là một trong những nội dung cơ bản của phát triển bền vững”, tỉnh đã thực hiện chủ trương phát triển kinh tế phải đi đôi với ...