Phát biểu của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn tại phiên bế mạc kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XIX

Trang thông tin điện tử của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn tại phiên bế mạc kỳ họp thứ tám Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX


Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên bế mạc kỳ họp. Ảnh: Thanh Phúc.

Kính thưa: Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

 Kính thưa: Chủ tọa kỳ họp.

Kính thưa: Các vị Đại biểu Quốc hội.

Kính thưa: Các vị Đại biểu HĐND tỉnh.

Kính thưa: Các vị Đại biểu tham dự kỳ họp.

Kính thưa: Cử tri toàn tỉnh!

Tại Phiên khai mạc kỳ họp, Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình bày các báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; Báo cáo tình hình thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh đã được các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra, được các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận. Qua các báo cáo giám sát, thẩm tra của Thường trực Hội đồng đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và qua thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Hầu hết các ý kiến thống nhất với các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời cũng phân tích những hạn chế, bất cập, khó khăn, thách thức từ đó đóng góp nhiều giải pháp để tổ chức triển khai thực hiện.

Tại Phiên thảo luận, đã có các Giám đốc Sở và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Việt Phương làm rõ thêm một số nội dung mà các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh quan tâm.

Thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh, tôi trân trọng cảm ơn Hội đồng nhân dân tỉnh và cử tri toàn tỉnh đã ủng hộ, sẻ chia, đồng hành cùng Ủy ban nhân dân tỉnh suốt thời gian qua; cảm ơn các cơ quan Tư pháp, Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã luôn chung sức, đồng hành với Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

 Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xin lắng nghe, tiếp thu và tiếp tục bám sát các mục tiêu theo các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, của Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh để cụ thể hóa và chỉ đạo quyết liệt các cấp, các ngành, các địa phương căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, chủ động, kịp thời thực hiện nghiêm túc, hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp trong các lĩnh vực, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, vượt qua thách thức, phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu kế hoạch năm 2024.

Với trách nhiệm là người đứng đầu Ủy ban nhân dân tỉnh, tôi phát biểu làm rõ thêm một số nội dung sau:

Một là, Triển khai thực hiện đồng bộ Quy hoạch tổng thể quốc gia, Quy hoạch vùng trung du và miền núi Bắc bộ, Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang gắn với thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ. Đây là những nội dung quan trọng, có tính định hướng phát triển dài hạn, liên quan đến quy hoạch các ngành, lĩnh vực và các phương án phát triển của tỉnh. Cũng là những chủ trương, định hướng quan trọng để tỉnh chuẩn bị xây dựng Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2026-2030 của tỉnh. Ngày 24/5 vừa qua, Quy hoạch vùng Trung du và Miền núi phía Bắc đã được công bố (Theo Quyết định số 369/QĐ-TTg ngày 04/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ), với mục tiêu Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn vùng (GRDP) bình quân giai đoạn 2021-2030 đạt 8,8%-9,0%/năm); xác định Tuyên Quang là tỉnh nằm trong tiểu vùng trung tâm của Vùng, có vị trí địa lý thuận lợi, sở hữu tiềm năng phát triển du lịch, nông nghiệp, công nghiệp và giao thông.

Ngày hôm qua (ngày 03/7/2024), Đoàn công tác của Tiểu ban kinh tế - xã hội của Đảng XIV làm việc với tỉnh, Đoàn công tác gợi ý, định hướng cho tỉnh một số nội dung trong thời gian tới, cũng như trong việc xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh, như: Làm thế nào để khơi dậy khát vọng cho tỉnh Tuyên Quang thực hiện hiệu quả Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Làm thế nào để chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý? Làm thế nào để phát triển toàn diện các ngành, lĩnh vực (Sản xuất nông, lâm nghiệp, sản xuất công nghiệp và xây dựng, các ngành dịch vụ) nhằm mục tiêu tổng quát là Nâng cao mức sống cho Nhân dân các dân tộc trong tỉnh; trong đó, cần quan tâm tạo được không gian mới động lực cho sự phát triển, công tác chuyển đổi số, chú trọng phát triển du lịch trở thành nhành kinh tế quan trọng của tỉnh; tập trung nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng kết nối liên vùng và kết nối các huyện, các vùng trong tỉnh; quan tâm phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh,…

Hai là, Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2024, Tổng sản phẩm (GRDP) tăng 9% so với năm 2023, thì các ngành ở 03 khu vực có sự tăng trưởng là: Nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 4,78%, công nghiệp và xây dựng tăng 15,52%; dịch vụ tăng 8%. Chỉ đạo rà soát các cơ chế, chính sách do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành (còn hiệu lực) để tham mưu sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp. Đồng thời, tiếp tục tập trung nguồn lực thực hiện có hiệu quả các Đề án của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 đã đề ra,

Sản xuất nông, lâm nghiệp: Tổ chức sản xuất vụ mùa, vụ đông đạt kết quả, phấn đấu hoàn thành vượt các chỉ tiêu sản xuất nông, lâm nghiệp năm 2024. Toàn tỉnh có 240 sản phẩm OCOP (có 201 sản phẩm đạt 3 sao, 39 sản phẩm đạt 4 sao) đứng 4 trong các tỉnh miền núi phía Bắc về tổng số lượng sản phẩm (sau tỉnh Hà Giang, Bắc Giang và Yên Bái); một số sản phẩm OCOP của tỉnh được doanh nghiệp kết nối để đưa sang thị trường nước Anh; tuy nhiên, hiện nay tỉnh chưa có sản phẩm xếp hạng 5 sao; thị trường tiêu thụ các sản phẩm OCOP còn hạn chế (70% số sản phẩm OCOP được tiêu thụ qua các đại lý giới thiệu trong và ngoài tỉnh, số còn lại qua hệ thống thương mại điện tử). Trong thời gian tới đề nghị các cấp, các ngành hướng dẫn, hỗ trợ chủ thể có sản phẩm OCOP tổ chức sản xuất gắn với quy hoạch vùng nguyên liệu, tập trung phát triển các sản phẩm đặc sản, sản phẩm truyền thống, phát huy giá trị văn hóa, hình thành sản phẩm tích hợp đa giá trị, bảo đảm các sản phẩm OCOP phải được chuẩn hóa theo các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế về an toàn thực phẩm.

Về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới: Đến nay, toàn tỉnh có 74/122 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới (chiếm 60,65%); 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Tiêu chí bình quân đạt 15,80 tiêu chí/xã. Thành phố Tuyên Quang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới được Thủ tướng Chính phủ công nhận tại Quyết định số 1666/QĐ-TTg ngày 05/10/2021. Mục tiêu đến năm 2025 sẽ có thêm huyện Hàm Yên, huyện Sơn Dương hoàn thành xây dựng đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Để tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hiệu quả, tôi đề nghị các cấp, các ngành tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân: Nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cấp huyện, cấp xã và quần chúng nhân dân trong việc hoàn thiện, duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới: Đối với tiêu chí Quy hoạch: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo các xã khẩn trương thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch, trong đó tập trung đối với 100 xã đã được giao dự toán để thực hiện; phấn đấu hoàn thành việc phê duyệt trong quý III/20124; Đối với nhóm tiêu chí hạ tầng kinh tế - xã hội (Giao thông; Thủy lợi và phòng, chống thiên tai; Điện; Trường học (Giáo dục); Cơ sở vật chất văn hoá; Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; Thông tin và Truyền thông; Nhà ở dân cư); đề nghị các huyện, thành phố huy động, tranh thủ mọi nguồn lực để tổ chức thực hiện hiệu quả; Đối với nhóm tiêu chí kinh tế và tổ chức sản xuất (Thu nhập; Nghèo đa chiều; Lao động; Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn), tiêu chí Môi trường và an toàn thực phẩm (Môi trường, Chất lượng môi trường sống), tiêu chí Văn hóa: Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp xã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân trong việc thực hiện duy trì, củng cố, nâng cao tiêu chí; tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, tổ chức sản xuất gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị có truy xuất nguồn gốc, nhân rộng các mô hình sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao để nâng cao thu nhập của nhân dân; Đối với nhóm tiêu chí hệ thống chính trị: Đề nghị Cấp ủy, chính quyền các xã tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác và giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Sau khi “Đề án xây dựng Tuyên Quang trở thành Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao và trung tâm sản xuất và chế biến gỗ” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu để: Thành lập Ban quản lý đảm bảo nguyên tắc tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Rà soát, cập nhật nhu cầu sử dụng đất theo các nhiệm vụ của Đề án; Lập kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và huyện cho giai đoạn 2025-2030 và kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện theo quy định của pháp luật; Đề xuất ban hành chính sách đặc thù nhằm khuyến khích thu hút các nhà đầu tư triển khai thực hiện các dự án; Xúc tiến mời gọi thu hút đầu tư vào các dự án ưu tiên trong Khu Lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao và Trung tâm sản xuất và chế biến gỗ tỉnh Tuyên Quang.

Trước diễn biến thời tiết của mùa mưa bão, đề nghị các cấp, các ngành, địa phương và Nhân dân cần chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Thực hiện có hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ” (Chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ) “ba sẵn sàng” (chủ động phòng tránh; đối phó kịp thời; khắc phục khẩn trương và có hiệu quả), triển khai đồng bộ các giải pháp với sự vào cuộc của các cấp chính quyền và góp sức của toàn xã hội, cộng đồng dân cư để công tác phòng, chống thiên tai đạt hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

* Về sản xuất công nghiệp và thu hút đầu tư: Tiếp tục theo dõi sát hơn tiến độ thực hiện các dự án sản xuất công nghiệp, kịp thời giải quyết tháo gỡ, khó khăn nhằm phát triển sản xuất, kinh doanh. Trong thời gian qua, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh hằng tuần làm việc trực tiếp với các Nhà đầu tư đối thực hiện dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách để đôn đốc tiến độ và chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc giúp nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư. Đến nay, đã làm việc đối với 35 dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách. Qua làm việc, đã đôn đốc đối với các nhà đầu tư đã xem xét giải quyết vướng mắc liên quan đến một vấn đề, như: bồi thường, giải phóng mặt bằng; việc giao đất, cho thuê đất; về giá đất, quy hoạch chi tiết xây dựng,...

Đẩy nhanh tiến độ việc quy hoạch, thành lập các khu, cụm công nghiệp, sớm khởi công Khu công nghiệp Nhữ Khê - Đội Cấn; tiếp tục thu hút các dự án công nghiệp có giá trị gia tăng cao, sản xuất các sản phẩm mới, công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, tạo động lực tăng trưởng và năng lực sản xuất mới. Trong 6 tháng cuối năm 2024, dự kiến có thêm 06 dự án hoàn thành đầu tư đi vào hoạt động, nâng tổng số dự án đi vào hoạt động năm 2024 là 19 dự án, đóng góp vào giá trị sản xuất công nghiệp năm 2024 là 524,6 tỷ đồng: (1) Nhà máy nhiên liệu sinh khối EREX SAKURA TUYÊN QUANG; (2) Nhà máy sản xuất bao bì nhựa Đức Hùng; (3) Mở rộng dự án Nhà máy may số 1 - Tuyên Quang LGG; (4) Dự án khai thác và cung ứng nước khoáng Mỹ Lâm; (5) Nhà máy khai thác và cung cấp nước sinh hoạt cho phường Mỹ Lâm và các khu vực lân cận của Công ty Cổ phần Phú Lâm Global; (6) Dự án Nhà máy sản xuất vải bản tarpuulin.

Thực hiện các giải pháp tăng cường tiết kiệm điện, bảo đảm ổn định nguồn điện phục vụ sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt, nhất là trong mùa cao điểm nắng nóng; có giải pháp hiệu quả trong quản lý, điều tiết nguồn nước tại các hồ Thủy điện phục vụ sản xuất điện (việc dự báo chính xác và điều tiết, sử dụng hợp lý nguồn nước phục vụ phát điện thì giá trị điện sản xuất 6 tháng sẽ cao hơn).

Quyết liệt cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và chuyển đổi số. Phát huy hiệu quả hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công là đầu mối tổ chức thực hiện tiếp nhận, hướng dẫn, phối hợp giải quyết; duy trì ngày làm việc thứ bảy hằng tuần nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức trong giải quyết TTHC. Phấn đấu năm 2024, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh đạt trên 67 điểm, nằm trong nhóm các tỉnh được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VVCI) công bố xếp hạng (PCI) của cả nước. Năm 2025 phấn đấu Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh đạt trên 68,50 điểm, xếp hạng thứ 25 tỉnh trong bảng xếp hạng (PCI) của cả nước; Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh từ năm 2024 và năm 2025 tăng trung bình hằng năm từ 01 bậc trở lên; Chỉ số hài lòng của người dân cấp tỉnh từ năm 2024 và năm 2025 tăng trung bình hằng năm từ 01 bậc trở lên; Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh từ năm 2024 và năm 2025 xếp ở nhóm đạt điểm trung bình cao trở lên.

Chỉ số xanh cấp tỉnh (PGI) năm 2023 của tỉnh Tuyên Quang tăng mạnh so với năm 2022, cụ thể: (1) Chỉ số “Giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu (cho doanh nghiệp)” đạt 5,38 điểm (tăng 1,98 điểm); (2) Chỉ số “Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường tối thiểu” đạt 5,93 điểm (tăng 1,36 điểm); (3) Chỉ số “Vai trò lãnh đạo của chính quyền tỉnh trong thúc đẩy thực hành Xanh” đạt 3,72 điểm (tăng 0,37 điểm); (4) Chỉ số “Chính sách và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường” đạt 5,06 điểm (tăng 3,27 điểm). Năm 2024, phấn đấu 04 Chỉ số thành phần của Chỉ số xanh cấp tỉnh (PGI) tăng điểm và cao hơn hoặc bằng điểm trung vị của cả nước năm 2023.

Trong 6 tháng đầu năm năm 2024, công tác chuyển đổi số được quan tâm chỉ đạo thực hiện mạnh mẽ: Ban hành Kế hoạch số 264/KH-UBND ngày 19/12/2023 về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh năm 2024; Tổ chức đánh giá kết quả xếp hạng mức độ chuyển đổi số năm 2023 của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh (đối với 19 cơ quan cấp tỉnh, 07 huyện/thành phố, 138 xã, phường, thị trấn). Tổ chức 11 hội nghị tập huấn về chuyển đổi số cho trên 350 cán bộ, công chức, viên chức từ cấp tỉnh tới cấp xã, Trung tâm giám sát, điều hành thông minh tỉnh Tuyên Quang (IOC) đã được đưa vào sử dụng phục vụ công tác điều hành, xử lý các tình huống khẩn cấp trên địa bàn toàn tỉnh nhanh chóng, chính xác và hiệu quả; Ứng dụng Chính quyền số tỉnh Tuyên Quang (App Tuyên Quang ID) đã được đưa vào sử dụng trên phạm vi toàn tỉnh, nhằm nâng cao năng lực hoạt động, cung cấp dịch vụ nghiệp vụ của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh đối với công dân, doanh nghiệp; thiết lập kênh tương tác đa chiều giữa chính quyền và người dân, doanh nghiệp một cách kịp thời, hiệu quả;… 100% cơ sở khám chữa bệnh tiếp tục ứng dụng thẻ CCCD thay thế Bảo hiểm y tế giấy để khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế; 100% trường trung học; 100% cơ sở giáo dục phổ thông sử dụng học bạ điện tử đối với học sinh các lớp đầu cấp.


Toàn cảnh phiên bế mạc.

Trong thời gian tới đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục quán triệt, triển khai, quyết liệt thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết số 48-NQ/TU ngày 15/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số, các Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến công tác chuyển đổi số vì mục tiêu phục vụ người dân, doanh nghiệp với tinh thần Chính quyền số minh bạch, hiệu quả, ứng dụng của Đề án 06 mang lại.

* Về phát triển du lịch: Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng các phương án và giải pháp để tổ chức thực hiện, trong đó nổi bật là tổ chức thành công Chương trình Khai mạc năm du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2024 và Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế lần thứ III - năm 2024. Ngoài ra, các huyện, thành phố cũng tổ chức thành công các Lễ hội, như: Lễ hội Hương sắc Na Hang năm 2024, Lễ hội Động Tiên - Chợ Quê Hàm Yên, Lễ hội Lồng Tông (huyện Lâm Bình, huyện Chiêm Hoá, Na Hang); Lễ hội đền Hạ, đền Thượng, đền Ỷ La (thành phố Tuyên Quang); lễ hội Tân Trào..., thu hút đông đảo du khách. Để tiếp tục khai thác tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch của Tuyên Quang, trong thời gian tới, đề nghị các cấp, các ngành và các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 29/02/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển du lịch năm 2024, trong đó, đề ra mục tiêu năm 2024 đón trên 2,7 triệu lượt khách du lịch; tổng thu xã hội từ du lịch ước đạt 3.600 tỷ đồng; các huyện, thành phố tập trung đẩy mạnh thực hiện Đề án, kế hoạch xây dựng Làng văn hóa gắn với phát triển du lịch; xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng, hấp dẫn, thu hút khách du lịch; đặc biệt chuẩn bị thật tốt các điều kiện để tổ chức thành công Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và Lễ hội Thành Tuyên năm 2024 theo Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 17/6/2024.

Ba là, Về giải ngân vốn đầu tư công: Ngay từ đầu năm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, tổ chức thực hiện Phong trào thi đua Xuân Giáp Thìn 2024 trên các công trường xây dựng, động viên, khích lệ các đơn vị thi công và người lao động trực tiếp đi kiểm tra, đôn đốc việc giải ngân vốn đầu tư công tại các dự án, qua đó đã kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, như: công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư, tài nguyên, khoáng sản, thủ tục đầu tư,...; chấn chỉnh một số chủ đầu tư, nhà thầu chậm tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công. Ủy ban nhân dân tỉnh đã thành lập Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công tại Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 04/4/2024, trong đó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh là Tổ trưởng, các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh là Tổ phó; Phân công các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp chỉ đạo theo dõi tiến độ thực hiện các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh tại Văn bản số 1567/UBND-ĐTXD ngày 17/4/2024. Trong thời gian tới, tập trung giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án trọng điểm như: Đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang; trục phát triển thành phố Tuyên Quang - Suối khoáng Mỹ Lâm; đường Sơn Dương đi Tân Trào; trục phát triển của các huyện; Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Trường Trung học phổ thông Chuyên tại địa điểm mới, đặc biệt là chủ trương bố trí vốn đồng thời xây dựng Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang giai đoạn I đoạn qua tỉnh Tuyên Quang với 4 làn xe vừa được Quốc hội thông qua. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công, phân công, giao nhiệm vụ và gắn trách nhiệm cụ thể cho các cá nhân, tổ chức liên quan, bảo đảm đẩy nhanh tiến độ và giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu năm 2024 tỷ lệ giải ngân là 100%.

Đối với các Chương trình mục tiêu quốc gia, trong công tác chỉ đạo điều hành, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành rất nhiều văn bản chỉ đạo, kiểm tra tại cơ sở, tổ chức họp Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia chỉ đạo cụ thể các nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương; các cơ quan, đơn vị đã nỗ lực, tập trung triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia theo kế hoạch giao. Tuy nhiên, việc thực hiện ở cơ sở còn lúng túng; tiến độ thực hiện và giải ngân thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia còn rất chậm, còn nhiều nội dung, công trình, dự án chưa giải ngân số vốn được giao; mục tiêu đặt ra đến 30/6/2024 tỷ lệ giải ngân đạt 40%, nhưng đến nay chưa đạt.

Khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18/01/2024 về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; Ủy ban nhân dân tỉnh đã rất chủ động để tham mưu và giao Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương và Ủy ban nhân dân huyện Na Hang tổ chức triển khai thực hiện cơ chế thí điểm phân cấp theo quy định Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18/01/2024 của Quốc hội.

Trong thời gian tới, tôi đề nghị các sở, ngành, huyện, thành phố: Có trách nhiệm tổ chức thực hiện và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh theo tinh thần “quyết liệt, chủ động" kịp thời giải quyết khó khăn vướng mắc; tuân thủ kế hoạch, lộ trình từng tháng, từng quý, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân, đặc biệt là gắn trách nhiệm của 2 người đứng đầu đối với việc thực hiện nhiệm vụ được giao bảo đảm tiến độ giải ngân vốn ngân sách nhà nước năm 2024 đạt và vượt tiến độ: Đến 30/9/2024, tỷ lệ giải ngân đạt 75%; đến 31/12/2024, tỷ lệ giải ngân đạt 95% trở lên.

Bốn là, Về tài chính ngân sách: Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho cơ quan thuế, các cấp, các ngành, các đơn vị cơ sở tập trung triển khai thực hiện công tác thu ngân sách nhà nước, như ban hành kịp thời các văn bản để triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả, kịp thời các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và Thường trực Tỉnh ủy, gồm: Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 04/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản số 671/UBND-TC ngày 27/02/2024 về việc triển khai chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh, Bản đồ số mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Văn bản số 2256/UBND-TC ngày 27/5/2024 về việc triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; ban hành Kế hoạch đấu giá Quyền sử dụng đất năm 2024. 6 tháng đầu năm 2024, một số doanh nghiệp có doanh thu từ sản xuất kinh doanh tăng trưởng do đó có số nộp NSNN tăng so với cùng kỳ, như: Công ty cổ phần Woodsland Tuyên Quang nộp tăng 11,5 tỷ đồng, Chi nhánh Công ty cổ phần Lâm sản và Khoáng sản Tuyên Quang - Nhà máy sản xuất đá vật liệu xây dựng nộp tăng 7,6 tỷ đồng,... Thu nội địa (không bao gồm tiền sử dụng đất) đạt 1.306,0 tỷ đồng bằng 52,2% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định.

Đối với một số khoản thu chiếm tỷ trọng lớn nhưng không đạt tiến độ đề ra, như: Thu từ khi vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý (43,97%); Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (45,04%); Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp đã đề ra, kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án thuộc kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024 (bao gồm cả đầu tư công và đầu tư ngoài ngân sách) để huy động các nguồn thu vào ngân sách. Về thu tiền sử dụng đất, các huyện, thành phố khẩn trương triển khai kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định, phấn đấu hoàn thành việc đấu giá quyền sử dụng đất tại các huyện, thành phố trước ngày 10/7/2024, đồng thời giao Cục trưởng Cục Thuế tỉnh làm việc với các tổ chức, cá nhân chưa thực hiện các nghĩa vụ đối với nhà nước để đôn đốc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất vào ngân sách. Ngay sau kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tổ chức Hội nghị chuyên đề về nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả thu NSNN tỉnh Tuyên Quang năm 2024, dự kiến vào ngày 11/7/2024. Tăng cường công tác chống thất thu ngân sách; xử lý thu nợ, kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế đối với các trường hợp không nộp thuế theo đúng quy định, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu thu nợ Tổng cục Thuế giao.

Chi thường xuyên phải đảm bảo thực hiện hiện đầy đủ các nhiệm vụ chi đã bố trí trong dự toán ngân sách tỉnh giao. Ngân sách địa phương tiếp tục thực hiện các chính sách, chế độ về đảm bảo an sinh xã hội. Triển khai kịp thời các chế độ, chính sách mới khi có văn bản hướng dẫn của các bộ ngành trung ương đặc biệt là chính sách mới về tăng mức lương cơ sở bảo đảm kịp thời không để chậm trễ. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện chi thường xuyên, hạn chế tối đa việc điều chỉnh nhiệm vụ chi. Tổ chức điều hành, quản lý chi ngân sách địa phương chặt chẽ, tiết kiệm đúng quy định, chống lãng phí; nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước. Các cấp, các ngành, các đơn vị dự toán điều hành quản lý ngân sách theo đúng dự toán ngân sách đã được giao; chủ động rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi, cắt giảm tối đa các khoản chi chưa thật sự cần thiết để dành nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, cấp bách. Cân đối nguồn lực để tổ chức triển khai thực hiện ngay các chính sách đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp này.

Tiếp tục thực hiện nghiêm việc quản lý, sử dụng tài sản công theo đúng quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch, huy động và khai thác hiệu quả nguồn lực tài chính từ tài sản công, tránh thất thoát, lãng phí; trong đó, hoàn thành thực hiện sắp xếp, xử lý nhà đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong năm 2024, nhất là việc xử lý dứt điểm tình trạng sử dụng chưa đúng mục đích (cho thuê, cho mượn, bố trí nhà ở, đất ở, sử dụng sai mục đích…); kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết của các đơn vị sự nghiệp công lập nhằm phát huy công suất, hiệu quả sử dụng tài sản và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện có hiệu quả, đảm bảo đúng tiến độ các nội dung, nhiệm vụ tại Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 10/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 01/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Năm là, Tài nguyên và Môi trường: Để thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Đảng; thống nhất trong tổng thể các mối quan hệ pháp lý khác có liên quan đến đất đai và Luật Đất đai năm 2024 được thực hiện có hiệu quả, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 22/4/2024 triển khai thi hành Luật Đất đai số 31 trên địa bàn tỉnh, theo đó chỉ đạo, giao nhiệm vụ các sở, ngành chủ trì xây dựng 09 văn bản Quy phạm pháp luật (02 Nghị quyết, 07 Quyết định) thuộc thẩm quyền quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 và các nghị định hướng dẫn thi hành trình Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành. Các cơ quan đã cơ bản hoàn thành xây dựng dự thảo các Nghị quyết, dự thảo các quyết định và gửi thẩm định đảm bảo chặt chẽ, chất lượng, đồng bộ, đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật trước khi trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời, giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan và Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh, bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Đất đai năm 2024 và các văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai năm 2024.

Từ ngày 01/01/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn tiếp nhận và quản lý, vận hành bãi rác Nhữ Khê tại Văn bản số 4514/UBND-ĐTXD ngày 12/9/2023; đồng thời, chỉ đạo các sở, ngành chuyên môn và Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn đôn đốc, hướng dẫn Công ty cổ phần Dịch vụ môi trường và Quản lý đô thị Tuyên Quang (đơn vị vận hành, khai thác) xây dựng quy trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt và xử lý nước rỉ rác tại khu xử lý rác thải xã Nhữ Khê, huyện Yên Sơn cho 02 trường hợp: (1) Trong điều kiện hoạt động bình thường; (2) Trong trường hợp xảy ra sự cố.

Đến nay, Công ty cổ phần Dịch vụ môi trường và Quản lý đô thị Tuyên Quang đã ban hành Quyết định số 85/QĐ-CT ngày 18/4/2024 về quy trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt và xử lý nước rỉ rác tạm thời tại khu xử lý rác thải xã Nhữ Khê, huyện Yên Sơn và tổ chức thực hiện theo quy định. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, trên địa bàn huyện Yên Sơn xảy ra mưa nhiều dẫn đến lượng nước trong hộc rác số 2 dâng cao, phải tạm thời điều tiết một phần nước rỉ rác xuống hồ kị khí khi chưa được xử lý bằng hóa chất và vật liệu lọc, gây nguy cơ ảnh hưởng xấu đến môi trường. Trước tình hình trên, Ủy ban nhân dân tỉnh đã kịp thời chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, tham mưu đề xuất với UBND tỉnh trước ngày 10/7/2024 (Văn bản 2799/UBND-ĐTXD ngày 26/6/2024).

Về việc bổ sung kinh phí cho Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn để thực hiện công tác quản lý, vận hành khu xử lý rác thải xã Nhữ Khê, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất; dự kiến trong tháng 7/2024, tỉnh sẽ cấp kinh phí để huyện Yên Sơn tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

Sáu là, về phát triển văn hóa - xã hội:

* Về Giáo dục và Đào tạo: Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đại trà giáo dục mũi nhọn. Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục hướng nghiệp cho học sinh phổ thông, tạo bước đột phá về chất lượng công tác giáo dục hướng nghiệp trong giáo dục phổ thông, góp phần chuyển biến mạnh mẽ công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT), nâng cao tỷ lệ học sinh tham gia đào tạo nghề phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Quán triệt các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 643/CT-BGDĐT ngày 10/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo tại các cơ sở giáo dục; Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường học trên địa bàn tỉnh về việc mua, sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo chống lãng phí, tốn kém tiền của Nhân dân và nâng cao hiệu quả sử dụng; tham mưu, đề xuất việc tổ chức in Tài liệu giáo dục địa phương cho các cấp học theo đúng quy định của pháp luật. Giao Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương tham mưu việc phân cấp mua sắm trang cấp đồ dùng, thiết bị dạy học cho các cơ sở giáo dục bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đáp ứng nhiệm vụ dạy và học, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15/7/2024; thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các trường học thực hiện quản lý, sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học được trang cấp đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

Tăng cường bảo đảm các điều kiện ăn, ở, sinh hoạt và học tập cho trẻ em mầm non, học sinh nội trú, bán trú theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1385/CĐ-TTg ngày 20/12/2023 và chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại 6422/UBND-THVX ngày 21/12/2023; tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 44/CĐ-TTg ngày 03/5/2024 và chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 1323/UBND-THVX ngày 04/4/2024; trong đó, yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở giáo dục thuộc quyền quản lý có bếp ăn tập thể hoặc có hợp đồng với các đơn vị cung cấp suất ăn phải thực hiện đúng quy định về an toàn thực phẩm, chú trọng quy trình chế biến, bảo quản thực phẩm; không để các cơ sở không đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ ăn uống cho các đơn vị, cơ sở giáo dục. Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể, cung cấp suất ăn sẵn trên địa bàn theo phân cấp quản lý; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm theo quy định. Xử lý nghiêm Người đứng đầu cơ sở giáo dục không chấp hành chỉ đạo để xảy ra sai phạm.

* Về công tác y tế: Tiếp tục thực hiện Đề án nâng cao năng lực y tế; tổ chức thực hiện hiệu quả các thỏa thuận hợp tác về y tế giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với các bệnh viện tuyến Trung ương đảm bảo hiệu quả, thiết thực (Vừa qua tỉnh đã làm việc, ký thỏa thuận hợp tác về y tế với Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Tai - Mũi - Họng Trung ương; đồng thời tổ chức Đoàn công tác thăm quan, học tập kinh nghiệm tại tỉnh Lào Cai. Dự kiến đến hết năm 2024, tiếp tục ký thỏa thuận hợp tác với Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Phụ sản Trung ương).

Ngành y tế chủ động triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống, xử lý triệt để ổ dịch, không để bùng phát hoặc phát sinh mới các ổ dịch, nhất là các bệnh truyền nhiễm có số mắc, tử vong cao, như: Bệnh dại, Bệnh sốt xuất huyết, Bệnh tay chân miệng; bệnh được dự phòng bằng vắc xin (sởi, ho gà, bạch hầu...) theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản 2003/UBND-THVX ngày 13/5/2024.

Làm tốt công tác lập kế hoạch nhu cầu thuốc, vật tư, sinh phẩm y tế cho công tác phòng chống dịch và khám, chữa bệnh. Đảm bảo chất lượng, tiến độ công tác thẩm định, đấu thầu mua sắm thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế đúng các quy định hiện hành, không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc vắc xin, vật tư y tế. Chủ động rà soát, tổng hợp nhu cầu vắc xin tiêm chủng hằng năm trên địa bàn toàn tỉnh; trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trước ngày 15/6 hằng năm để báo cáo Bộ Y tế theo chỉ đạo của Bộ Y tế tại Văn bản số 2462/BYT-DP ngày 10/5/2024; Tích cực, chủ động, kịp thời liên hệ với Viện Vệ sinh - Dịch Tễ Trung ương, Cục Khám Chữa bệnh, Bộ Y tế trong việc đảm bảo vắc xin năm 2024, năm 2025 theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 2811/UBND-THVX ngày 27/6/2024. Làm tốt công tác quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có; chủ động sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế trang thiết bị thiết yếu phục vụ kịp thời công tác khám, chữa bệnh của Nhân dân theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản 4213/UBND-THVX ngày 31/8/2023 và Thông báo số 112/TB-UBND ngày 20/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án xây dựng nhà văn hoá thôn, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025; ngày 16/4/2024 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 72/KH-UBND, trong đó, Kế hoạch năm 2024 đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa 79 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên (Xây dựng mới 33 nhà, nâng cấp, sửa chữa 46 nhà), với tổng nhu cầu vốn là 26,298 tỷ đồng. Đối với các việc đầu tư xây dựng Nhà văn hóa ở thành phố Tuyên Quang mà đại biểu có ý kiến, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang: Khẩn trương thực hiện việc xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố đảm bảo hoàn thành theo chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra; chủ động phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc đối với 06 nhà văn hóa bảo đảm theo đúng quy định. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để chậm tiến độ hoặc không hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố trên địa bàn.

Về vấn đề hỗ trợ kinh phí làm nhà ở cho người có công: Thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về tri ân, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người có công với cách mạng, Từ năm 2013 đến hết năm 2023, toàn tỉnh có 2.082 hộ gia đình người có công được hỗ trợ cải thiện nhà ở. Trong đó có 927 hộ làm mới, 1.155 hộ sửa chữa, với kính phí trên 42 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn một số khó khăn, vướng mắc, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản số 2473/UBND-THVX ngày 07/6/2024 về việc rà soát số liệu hỗ trợ làm nhà đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ; tổ chức họp (Thông báo số 114/TB-UBND ngày 18/6/2024) hỗ trợ kinh phí cho hộ gia đình người  có công, thân nhân liệt sĩ làm nhà ở. Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh có Văn bản gửi các Bộ, Ngành Trung ương về những khó khăn, vướng mắc liên quan đến thực hiện chính sách nhà ở đối với người có công; hoàn thành trước ngày 15/7/2024. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các địa phương huy động, sử dụng các nguồn lực để hỗ trợ làm nhà, sửa chữa nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ. Trong đó, ưu tiên người có công với cách mạng đã cao tuổi có khó khăn về kinh tế, nhà ở, nhà xuống cấp nghiêm trọng để thực hiện trước.

Thực hiện tốt các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ và hội nhập; làm tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động. Tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 01/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Sở Y tế khẩn trương hoàn thành hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng (người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 mà các xã này không còn trong danh sách các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo chuẩn hộ cận nghèo giai đoạn 2022-2025 quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP và các văn bản khác của cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế chuẩn hộ cận nghèo áp dụng cho từng giai đoạn) theo quy định tại điểm b, Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19/10/2023 của Chính phủ.

Về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em: Lãnh đạo, chỉ đạo được quan tâm từ tỉnh đến cơ sở; chính sách cho trẻ em được thực hiện kịp thời, đầy đủ; chú trọng tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em. Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2024, vận động xã hội thực hiện Phong trào “Toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em”, với Chủ đề” “Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em”, trong Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 đã vận động, quyên góp được 2,4 tỷ đồng; tổ chức khám sàng lọc cho trẻ em bị khuyết tật trên địa bàn tỉnh năm 2024. Tăng cường giáo dục pháp luật, quan tâm về giáo dục pháp luật hôn nhân và gia đình, hạn chế thấp nhất tình trạng ly hôn, tảo hôn; thực hiện các giải pháp phòng chống bạo lực gia đình, bảo vệ trẻ em, các biện pháp phòng tránh tai nạn, đuối nước, xâm hại,... để tất cả trẻ em được bảo vệ an toàn.

Bảy là, Về công tác nội chính

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị; rà soát, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị sự nghiệp công lập theo kế hoạch; tập trung khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế đã được Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh đã chỉ ra và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các kiến nghị về công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục trước ngày 15/7/2024 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 2904/UBND-NC ngày 03/7/2024; bố trí, sắp xếp đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ năm học mới. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố phải chịu trách nhiệm theo quy định nếu tiếp tục để xảy ra những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra qua công tác giám sát, kiểm tra.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành, phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức năm 2024, gồm 21 chỉ tiêu tuyển dụng công chức và 936 chỉ tiêu tuyển dụng viên chức (sự nghiệp giáo dục 729 chỉ tiêu, sự nghiệp y tế 160 chỉ tiêu, sự nghiệp khác 47 chỉ tiêu). Kết quả: Đã hoàn thành việc tuyển dụng công chức năm 2024, tuyển dụng được 18 công chức/21 chỉ tiêu tuyển dụng theo kế hoạch; các cơ quan, đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân chuyện, thành phố đã hoàn thành tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2024, các cơ quan, đơn vị khác có chỉ tiêu tuyển dụng đang thực quy trình xét tuyển vòng 2, hoàn thành trong tháng 7/2024 theo kế hoạch.

Phát huy và nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ ý thức, trách nhiệm, hiệu quả trong thực thi công vụ, nhiệm vụ được giao, khuyến khích và bảo vệ cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân, vì sự phát triển chung của tỉnh. Tăng cường giữ vững đoàn kết nội bộ, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Triển khai thực hiện mức lương cơ sở mới theo quy định của Chính phủ; tổ chức kiểm tra chặt chẽ trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và kiểm tra việc chấp hành các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh năm 2024 theo kế hoạch,

Tổ chức thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh (gồm xã Hồng Lạc, xã Vân Sơn thuộc huyện Sơn Dương) theo Đề án sau khi có Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong đó tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí trụ sở làm việc, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách, lực lượng dân quân, công an, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở đơn vị hành chính xã mới thành lập đáp ứng ngay yêu cầu nhiệm vụ; để xã mới đi vào hoạt động ổn định, bảo đảm việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền cơ sở không bị gián đoạn, không làm ảnh hưởng lớn đến đời sống của Nhân dân địa phương; hoàn thành việc sắp xếp xếp đơn vị hành chính cấp xã trước tháng 9/2024 để chuẩn bị các điều kiện cho tổ chức đại hội đảng các cấp theo quy định.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 22/01/2024, trong đó, yêu cầu người đứng đầu các sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện, việc giải quyết đúng tiến độ, đúng thời hạn, hồ sơ chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật 100 vụ việc (đã xong 40 vụ, 60 vụ đang tiếp tục giải quyết). Tiếp tục thực hiện nghiêm Quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác tiếp công dân định kỳ, đột xuất của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Trong đó, cần phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng; vai trò quản lý, chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền; vai trò tham mưu trong việc tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan chức năng. Chú trọng công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn không gian mạng, tăng cường tuyên truyền để nhân dân hiểu. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ.

Tám là, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành khẩn trương triển khai các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp này; chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế được nêu tại Báo cáo giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ hợp thứ bảy; Báo cáo về kết quả thực hiện nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh từ kỳ họp thứ sáu đến kỳ họp thứ bảy, Báo cáo về tiến độ thực hiện kế hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025; Báo cáo về việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Chín là, Triển khai việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2025-2027; Kế hoạch đầu tư công năm 2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 22/5/2024 và hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương.

Kính thưa các vị đại biểu, thưa các đồng chí và thưa toàn thể cử tri!

Vì thời gian có hạn, tôi không thể đề cập đến tất cả những vấn đề các vị Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận và giải pháp thực hiện. Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành, bảo đảm tính khoa học, tính kế hoạch, tính đồng bộ, tính cụ thể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Ủy ban nhân dân tỉnh tin tưởng rằng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Người đứng đầu là đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, sự ủng hộ, giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và sự linh hoạt, quyết liệt, đổi mới trong chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh cùng với sự đồng thuận của các cấp, các ngành, của cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân sẽ tạo thành sức mạnh tổng hợp, đồng tâm, nhất trí vượt qua khó khăn trở ngại thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2024.

Nhân dịp chuẩn bị kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh, liệt sĩ, thay mặt Uỷ ban nhân dân tỉnh, tôi xin trân trọng gửi tới các Mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với nước lời thăm hỏi chân tình và lời tri ân, biết ơn sâu sắc.

Xin chúc các vị Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và toàn thể các vị Đại biểu tham dự kỳ họp mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Tin cùng chuyên mục