Phiên họp nội bộ Kỳ họp chuyên đề lần thứ sáu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX

Chiều ngày 19/10/2023, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức phiên họp nội bộ kỳ họp chuyên đề lần thứ sáu. Các đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường ...

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp giải trình việc thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh

Sáng ngày 03 tháng 10 năm 2023, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp giải trình việc thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Phạm Thị Minh Xuân, ...

Phiên họp thứ 26 Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

Sáng ngày 26 tháng 9 năm 2023, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thứ 26, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp.