Thảo luận thông qua Dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX

Kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã xem xét thông qua 30 nghị quyết thuộc nhiều lĩnh vực về kinh tế, đầu tư, văn hoá, giáo dục, bảo đảm an sinh xã hội, trong đó các nghị quyết triển khai thực hiện ba Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền ...

Tạo đà nâng cao chất lượng tăng trưởng

Tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2022 của tỉnh đạt 8,08%, đứng tốp 3 trong 11 tỉnh miền núi phía Bắc, đứng thứ 20 trong 63 tỉnh, thành phố trong cả nước... Đó là điểm sáng nổi bật trong bức tranh kinh tế - xã hội của tỉnh, được Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim ...

Thảo luận nhiều nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh tại kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh

Theo nội dung chương trình kỳ họp thứ tư đã được các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, sáng ngày 02/7/2022 Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khoá XIX thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2022; ...