Kỳ họp thứ bảy Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX - Quyết định nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền

Sáng ngày 05/12/2023, tại Trung tâm Thông tin - Hội nghị tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ bảy. Các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ...

Xem xét báo cáo của UBND tỉnh về giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khoá XIX, sáng ngày 01/12/2023, Thường trực HĐND đã tổ chức phiên họp xem xét báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIX. Đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó ...

Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ bảy Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIX

Sáng ngày 29 tháng 11 năm 2023, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ bảy, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX. Đồng chí Nguyễn Văn Lợi,Ủy viên Thường trực Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sáchHội đồng nhân dân tỉnh chủ trì phiên ...