Thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh

Ngày 12-7, các Ban HĐND tỉnh đã tiến hành các cuộc họp thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII. Dự họp có các đồng chí: Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Triệu Kim Long, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND ...

Sơn Dương tổ chức kỳ họp thứ 8, HĐND khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Trong hai ngày 2 và 3/7/2018, HĐND huyện Sơn Dương khoá XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức Kỳ họp thứ 8. Dự kỳ họp có đồng chí Ma Việt Dũng, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đồng chí Hoàng Thị Nụ, Phó trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; Đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Tuyên Quang; đại biểu HĐND tỉnh khóa ...

Kết quả giám sát hoạt động các cơ quan tư pháp 6 tháng đầu năm 2019 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh

Trên cơ sở chương trình giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh; Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã thực hiện giám sát hoạt động các cơ quan tư pháp trên địa bàn tỉnh. Ngoài việc giám sát thông qua hình thức thẩm tra đối với báo cáo kết quả hoạt động của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục ...

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh tại huyện Sơn Dương

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, ngày 21/6/2019, các đồng chí: Hà Trung Kiên, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang, đồng chí Hoàng Thị Nụ, Phó Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Thị Lan Anh, kế toán Công ty Cổ phần ...