Đưa công tác giám sát, phản biện xã hội vào chiều sâu

Sau 5 năm thực hiện Quyết định số 217, 218-QĐ/TW ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị về ban hành quy chế giám sát và phản biện góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các cấp, các ngành của tỉnh đã triển khai khá đồng bộ, tích cực, từng bước đi vào chiều ...

Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội

Từ năm 2018 đến nay, một trong những đổi mới của MTTQ và các tổ chức đoàn thể huyện Yên Sơn đó là phát huy rõ rệt vai trò chức năng giám sát và phản biện xã hội.

Tiếp tục đổi mới - Nêu cao vai trò trách nhiệm của Hội đồng nhân dân và đại biểu HĐND tỉnh

Năm 2018 dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế và cử tri các dân tộc trong tỉnh đã nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn, thách thức, hoàn thành 20/21 chỉ tiêu chủ yếu đã đề ra.

Tiêu chí đánh giá hiệu quả giám sát của Hội đồng nhân dân

Hiệu quả giám sát của Hội đồng nhân dân (HĐND) là hiệu lực thi hành các kiến nghị của hoạt động giám sát tại kỳ họp HĐND, giám sát của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và các đại biểu HĐND, đem lại kết quả phù hợp với mục đích giám sát, với những chi phí hợp lý về nhân lực, thời ...

Cải tiến, đổi mới nâng cao chất lượng kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh

Kỳ họp HĐND là một trong những hoạt động quan trọng nhất của HĐND. Trong năm 2018, HĐND tỉnh đã tổ chức thành công 03 kỳ họp (02 kỳ thường kỳ và 01 kỳ chuyên đề) để bàn, thảo luận, xem xét và quyết định thông qua nhiều nội dung quan trọng của địa phương. Hoạt động tổ chức kỳ họp HĐND tỉnh đã có ...

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn tiếp xúc cử tri phường Nông Tiến

Ngày 4-1, đồng chí Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp xúc cử tri phường Nông Tiến (TP Tuyên Quang) sau kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII. Cùng dự buổi tiếp xúc có các đại biểu HĐND thành phố Tuyên Quang, phường Nông Tiến; lãnh đạo một số sở, ngành, chính quyền địa ...