Đoàn ĐBQH tỉnh cho ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả giám sát

Ngày 4-5, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức họp thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát thực hiện chính sách pháp luật về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012-2018 trên địa bàn tỉnh.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Yên Sơn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp bất thường năm 2019

Ngày 23/4/2019, các đồng chí: Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ; Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; Hoàng Việt Phương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư ...

Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát thực hiện chương trình giảm nghèo

Ngày 24 và 25 - 4, Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh do đồng chí Ma Thị Thúy, Tỉnh ủy viên Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu ...

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Hòa An (Chiêm Hóa)

Sáng 17-4, đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy và đồng chí Hoàng Thu Lụa, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Chiêm Hóa đã tiếp xúc cử tri xã Hòa An (Chiêm Hóa).