Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn khảo sát sắp xếp, sáp nhập thôn tại Hàm Yên

Ngày 12-3, Đoàn công tác của HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc, khảo sát việc thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn tại xã Hùng Đức (Hàm Yên). Tham gia Đoàn công tác có đồng chí Ma Việt Dũng, Ủy viên Thường trực, Trưởng ...

Đưa công tác giám sát, phản biện xã hội vào chiều sâu

Sau 5 năm thực hiện Quyết định số 217, 218-QĐ/TW ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị về ban hành quy chế giám sát và phản biện góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các cấp, các ngành của tỉnh đã triển khai khá đồng bộ, tích cực, từng bước đi vào chiều ...

Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội

Từ năm 2018 đến nay, một trong những đổi mới của MTTQ và các tổ chức đoàn thể huyện Yên Sơn đó là phát huy rõ rệt vai trò chức năng giám sát và phản biện xã hội.