Bế mạc Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII: Thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội

Sau 4 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, ngày 26-7, Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII đã bế mạc và thành công tốt đẹp. Các đồng chí: Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Kim Long chủ trì kỳ họp.

Đại biểu HĐND tỉnh thảo luận về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Ngày 25-7, tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII, các đại biểu đã tập trung thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối ...