Đoàn ĐBQH Tuyên Quang góp ý Luật Giáo dục (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình phiên họp, sáng nay (21/5/2019), đại biểu Quốc hội thảo luận tại hội trường về Luật Giáo dục (sửa đổi). Đại biểu Âu Thị Mai, Đoàn ĐBQH tỉnh đã phát biểu, góp ý về nội dung xây dựng phương pháp giáo dục, chương trình sách giáo khoa, chế độ chính sách đối với nhà giáo, học sinh ...

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại huyện Hàm Yên

Trong 02 ngày 16 - 17/5/2019, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã thực hiện giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2018 trên địa huyện Hàm Yên.

Đồng chí Triệu Kim Long, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh làm việc tại huyện Lâm Bình

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20/11/2015. Thực thiện Chương trình số 10/CTr-HĐND ngày 17/12/2018 về chương trình giám sát năm 2019 của Thường trực HĐND tỉnh; Quyết định số 18/QĐ-HĐND ngày 02/3/2019 của ...

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại huyện Yên Sơn

Thực hiện Quyết định số 18/QĐ-HĐND ngày 02/3/2019 của Thường trực HĐND tỉnh về thành lập Đoàn giám sát và Tổ giúp việc Đoàn giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2018.

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh làm việc tại Sở Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

Thực thiện Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 02/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019; Chương trình số 10/CTr-HĐND ngày 17/12/2018 về chương trình giám sát năm 2019 của Thường trực HĐND tỉnh.