Những đổi mới tại kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa XVIII

TQĐT - Tại Kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiều vấn đề dư luận quan tâm trong thời gian qua đã được các đại biểu HĐND tỉnh, người đứng đầu các sở, ngành chức năng của tỉnh thẳng thắn trao đổi, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm đối với cử tri.