Ban Tổ chức Tỉnh ủy khảo sát tình hình hoạt động của cấp ủy, chi bộ trên địa bàn huyện Yên Sơn

Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 23-8, Đoàn công tác Ban Tổ chức Tỉnh ủy do đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh làm Trưởng đoàn đã đi khảo sát, nắm bắt tình hình hoạt động của các cấp ủy, chi bộ ...

Ban Tổ chức Tỉnh ủy khảo sát tình hình hoạt động của cấp ủy, chi bộ trên địa bàn huyện Sơn Dương

Ngày 22-8, Đoàn công tác Ban Tổ chức Tỉnh ủy do đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh làm Trưởng đoàn đã đi khảo sát, nắm bắt tình hình hoạt động của các cấp ủy, chi bộ tại chi bộ thôn Mãn Sơn, xã Vân ...

Đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Thị Thanh Trà dự kỳ họp thứ hai, HĐND huyện Yên Sơn

Sáng ngày 30/7/2021, HĐND huyện Yên Sơn khóa XXI khai mạc kỳ họp thứ hai. Dự và chỉ đạo kỳ họp có các đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phùng Tiến Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh.