Kỳ họp thứ 12, tổng kết hoạt động HĐND huyện Chiêm Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 03/4/2021, HĐND huyện Chiêm Hóa tổ chức kỳ họp thứ 12, tổng kết hoạt động HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Dự kỳ họp có đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại Chiêm Hóa; lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh.

Hoạt động của HĐND thành phố: Đổi mới rõ nét

Trong nhiệm kỳ, HĐND thành phố Tuyên Quang đã ban hành 73 nghị quyết, trong đó có 23 nghị quyết về công tác tổ chức, 18 nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, ngân sách và 32 nghị quyết khác.

Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 5 năm 2021-2025 huyện Na Hang

Nhằm tổ chức thực hiện 02 lĩnh vực đột phá, 03 nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Na Hang lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Ủy ban nhân dân huyện Na Hang đã ban hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 5 năm 2021-2025 nhằm cụ thể ...

Thành phố Tuyên Quang phát động thi đua năm 2021

Sáng 25-2, UBND thành phố Tuyên Quang đã tổ chức Phát động thi đua năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Tạ Đức Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tuyên Quang.