Thành phố Tuyên Quang quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và triển khai kế hoạch bầu cử

Sáng 21-1, Thành ủy Tuyên Quang tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; triển khai Kế hoạch tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Tạ Đức Tuyên, Ủy ...

Đổi mới trong hoạt động của HĐND thành phố Tuyên Quang

Năm 2020, thành phố đã tập trung lãnh đạo hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Một số chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Có được kết quả ấy phải kể tới sự góp phần không nhỏ của HĐND thành phố Tuyên Quang trong việc đổi mới, linh hoạt trong tổ chức các hoạt ...

Hội đồng nhân dân huyện Lâm Bình tổ chức kỳ họp thứ 11

Ngày 26 và 27-12, HĐND huyện Lâm Bình tổ chức kỳ họp thứ 11, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2020, thông qua các nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2021 và giai đoạn 5 năm 2021-2025.

HĐND thành phố Tuyên Quang tổ chức kỳ họp thứ 11

Ngày 23-12, HĐND thành phố Tuyên Quang khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 11 đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020 và 5 năm 2015-2020; thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc ...