Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Phạm Thị Minh Xuân dự kỳ họp thứ bảy Hội đồng nhân dân huyện Sơn Dương

Ngày 22/12/2023, Hội đồng nhân dân huyện Sơn Dương tổ chức kỳ họp thứ bảy Hội đồng nhân dân huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đống nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo kỳ họp.


Các đại biểu dự Kỳ họp thứ bảy HĐND huyện Sơn Dương.

Tham dự kỳ họp còn có các đồng chí: Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Ma Thị Thúy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; các đồng chí đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh ứng cử tại huyện Sơn Dương; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Thường trực Hội đống nhân dân, lãnh đạo Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Theo nội dung, chương trình đã được thông qua, tại kỳ họp thứ bảy Hội đồng nhân dân huyện nghe, xem xét đối với các báo cáo của Uỷ ban nhân dân huyện về: Báo cáo của Uỷ ban nhân dân huyện về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2023; phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo của Uỷ ban nhân dân huyện về thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, kinh phí ủy quyền, thu chi các quỹ huyện quản lý năm 2023; báo cáo về sử dụng kinh phí dự phòng ngân sách cấp huyện năm 2023; báo cáo kết quả thực hiện các công trình xây dựng cơ bản năm 2023 theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện; báo cáo của Uỷ ban nhân dân huyện về công tác phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; báo cáo kết quả về việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ sáu Hội đồng nhân dân huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026; các báo cáo giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân huyện về: Kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường;…xem xét, thông qua các báo cáo thẩm tra của các Ban của Hội đồng nhân dân huyện về kết quả công tác năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện. Thông qua một số nghị quyết quan trọng như: dự thảo Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2024; dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2024 trên địa bàn huyện Sơn Dương;… Trên cơ sở nghiên cứu báo cáo, các tài liệu trình tại kỳ họp và gợi ý thảo luận của Chủ tọa kỳ họp, các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, sôi nổi thảo luận, đánh giá khách quan, sâu sắc, toàn diện những kết quả đã đạt được và những hạn chế, tồn tại trong quá trình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2023; đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2024.


Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện thảo luận. Ảnh Thanh Nguyên.

Kỳ họp thứ bảy Hội đồng nhân dân huyện Sơn Dương khóa XXI cũng đã xem xét, thống nhất thông qua 08 nghị quyết có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện, góp phần cụ thể hóa mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn về nhóm vấn đề: công tác bảo vệ môi trường trong chăn nuôi và xử lý rác thải; phát triển doanh nghiệp; công tác chi trả, hỗ trợ chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công trực tuyến cấp xã, thị trấn; hoạt động của Tổ truyền thông cộng đồng nằm trong tiểu Dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới;….


Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thông tin về những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những kết quả quan trọng mà cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Sơn Dương đạt được trong năm 2023. Kinh tế - xã hội của huyện Sơn Dương có nhiều chuyển biến tích cực, đã hoàn thành 22/23 chỉ tiêu chủ yếu đề ra, trong đó có 13/23 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra nổi bật như: Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) đạt 7.580,1 tỷ đồng, bằng 100,1% kế hoạch tỉnh, huyện giao; tổng sản lượng lương thực đạt 87.257 tấn, bằng 100,3% kế hoạch huyện giao, bằng 102,1% kế hoạch tỉnh giao; diện tích trồng rừng đạt 2.254,8 ha, bằng 125,3% kế hoạch huyện giao, bằng 126,3% kế hoạch tỉnh giao; diện tích khai thác rừng đạt 1.800 ha, bằng 100% kế hoạch tỉnh, huyện giao; diện tích vùng nguyên liệu mía đạt 1.195,1 ha, bằng 103,9% kế hoạch tỉnh, huyện giao; thu hút khách du lịch đạt 937.200 lượt khách, bằng 100,2% kế hoạch huyện giao, bằng 112,2% kế hoạch tỉnh giao; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 322,56 tỷ đồng, bằng 103,4% dự toán huyện giao, bằng 107,5% dự toán tỉnh giao; tỷ lệ đô thị hóa đạt 14,4% (Kế hoạch giao 14,38%); tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2023 toàn huyện giảm còn 11,85%, tỷ lệ hộ nghèo giảm trong năm là 6,42%, vượt kế hoạch tỉnh, huyện giao; số xã, thị trấn đạt chuẩn tiêu chí quốc gia về y tế đạt 30/31 xã thị trấn, vượt 01 xã so với kế hoạch, tỉnh huyện giao là đạt 29/31 xã, thị trấn; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân và các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng;....Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả cao so với toàn tỉnh: Tính đến ngày 20/12/2023, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn huyện đạt 91,67% kế hoạch (286,919/312,980 tỷ đồng), cao hơn tỷ lệ chung toàn tỉnh (66,3%). Đặc biệt, thực hiện Kết luận của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, huyện đã triển khai thực hiện quyết liệt Đề án xây dựng huyện Sơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2023-2025 được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 24/4/2023.


Đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trao đổi với các đại biểu bên lề kỳ họp.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cũng lưu ý huyện về những khó khăn, thách thức, nhất là những hạn chế, những nút thắt đang cản trở, làm chậm sự phát triển của huyện. Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của huyện, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị huyện Sơn Dương quan tâm thực hiện một số nội dung trọng tâm là:

(1) Tiếp tục thực hiện hiệu quả các đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, đặc biệt tập trung thực hiện 03 khâu đột phá và 04 nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã đề ra.

(2) Ngay sau kỳ họp, huyện cần khẩn trương giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2024; phân công, phân cấp, giao nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng để các cơ quan, đơn vị và xã, thị trấn tổ chức thực hiện ngay từ những ngày đầu năm mới.

(3) Triển khai thực hiện quyết liệt, đúng tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, 3 Chương trình mục tiêu quốc gia và thực hiện Đề án xây dựng huyện Sơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2023-2025; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển du lịch, đưa du lịch trở thành hướng phát triển kinh tế quan trọng của huyện.

(4) Hội đồng nhân huyện cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; nâng cao chất lượng ban hành các nghị quyết, thực hiện tốt chức năng quyết định, chức năng giám sát; nâng cao hiệu quả hoạt động chất vấn, giải trình. Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân huyện cần tiếp tục thẳng thắn hơn nữa; chỉ ra hạn chế có địa chỉ, gắn với cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân; trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu. Các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện cần thường xuyên nghiên cứu, đổi mới cách thức thực hiện nhiệm vụ, gần dân, lắng nghe ý kiến, tâm tư của cử tri và Nhân dân./.

Bàn Phín
Ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục