Yên Sơn phấn đấu thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 5-1, Huyện ủy Yên Sơn tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác tổ chức cán bộ, tổng kết công tác năm 2022, giao chỉ tiêu kế hoạch và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023.