Lâm Bình triển khai thực hiện Nghị quyết số 1262/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày 26-6, tại Lâm Bình, đồng chí Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Kim Dung đã dự Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 1262/NQ-UBTVQH14 ngày 27/4/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập thị trấn Lăng Can và tiếp nhận hai xã Phúc Sơn, Minh Quang thuộc huyện Chiêm Hóa về huyện Lâm ...

Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện Yên Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp

Ngày 25/6/2021, HĐND huyện Yên Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất. Tham dự kỳ họp có đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, một số đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và lãnh đạo các ngành, ...

Tổng kết công tác Hội đồng nhân dân thành phố khóa XXI

Chiều 28-4, HĐND thành phố Tuyên Quang đã tổ chức Kỳ họp thứ 12, tổng kết hoạt động HĐND khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021; đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố trong việc thực hiện nghị quyết HĐND và thi hành pháp luật trên địa bàn.

Kỳ họp thứ 12, tổng kết hoạt động HĐND huyện Na Hang khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và kế hoạch tổ chức tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp tỉnh Tuyên Quang, nhiệm kỳ ...