Hội đồng nhân dân huyện Sơn Dương giám sát kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại xã Đông Thọ

Chiều ngày 17- 4, Đoàn giám sát HĐND huyện Sơn Dương do đồng chí Hứa Thị Hà, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, từ năm 2022 đến tháng 3/2024 tại xã Đông Thọ. Cùng đi có đồng chí Dương Văn Hòa, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện.


Đoàn giám sát làm việc tại xã.


Lãnh đạo xã Đông Thọ đã báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Tại buổi giám sát, xã Đông Thọ đã báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, từ năm 2022 đến tháng 3/ 2024 tại xã. Ngay sau khi nhận được kế hoạch giao chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội của UBND huyện giao, UBND xã Đông Thọ đã xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu giảm nghèo đến các thôn và các đoàn thể, hội viên. Đến thời điểm 30/3/2024, toàn xã có 623 hộ nghèo, chiếm 26,70%; 252 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 10.80%. Năm 2024, xã phấn đấu giảm 318 hộ nghèo, chiếm 12,95% và 242 hộ cận nghèo, chiếm 0,42%. Tại buổi giám sát, lãnh đạo UBND xã Đông Thọ và các thành viên trong đoàn đã có ý kiến để nâng cao hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ và giúp các hộ nghèo phát triển bền vững.


Đồng chí Hứa Thị Hà, Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện Hứa Thị Hà đề nghị, trong thời gian tới xã Đông Thọ cần huy động sự vào cuộc tích cực của các Hội, đoàn thể có những giải pháp mang tính đột phá để thực hiện có hiệu quả, đa dạng các hoạt động hỗ trợ hộ nghèo thoát nghèo bền vững. Trong việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn đa chiều, địa phương cần triển khai, kiểm tra chặt chẽ sao cho việc rà soát, đánh giá tại các thôn phải đảm bảo công bằng, khách quan, đúng người, đúng đối tượng…


Đoàn kiểm tra mô hình phát triển kinh tế tại thôn Đông Ninh, xã Đông Thọ.


Đoàn giám sát trực tiếp tại điểm Bưu điện văn hóa xã.

Tại buổi làm việc, Đoàn Giám sát HĐND huyện đi khảo sát thực tế tại hộ gia đình về việc thực hiện các chính sách giảm nghèo bền vững tại địa phương; nắm bắt nhu cầu hỗ trợ các chính sách của Nhà nước đối với hộ nghèo; Giám sát trực tiếp tại điểm Bưu điện văn hóa xã; thăm một số mô hình phát triển kinh tế./.

Theo sonduong.tuyenquang.gov.vn

Tin cùng chuyên mục