Kỳ họp chuyên đề lần thứ 6, HĐND huyện Yên Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chiều ngày 17/4, HĐND huyện Yên Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 6 để thảo luận, thông qua một số Nghị quyết quan trọng. Các đồng chí: Phạm Ninh Thái, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và Nguyễn Anh Tuấn, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện đồng chủ trì kỳ họp.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Đỗ Hùng Đức, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Nguyễn Hữu Phương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện, các Ban đảng, Uỷ ban MTTQ, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của huyện và Chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn.Các đại biểu dự kỳ họp chuyên đề lần thứ 6, HĐND huyện Yên Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện được nghe, xem xét và cho ý kiến vào 3 dự thảo Nghị quyết của UBND huyện, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện và tiến hành Bầu bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, Kỳ họp đã biểu quyết nhất trí và thông qua dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung sự toán ngân sách năm 2024; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2024 từ nguồn vốn ngân sách địa phương, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang; Thông qua dự thảo Nghị quyết về ban hành một số biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện Yên Sơn.


Chủ tịch UBND huyện thông qua tờ trình bầu bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.


HĐND huyện bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện tặng hoa chúc mừng đồng chí Hứa Văn Trọng, Trưởng Phòng Tư pháp huyện
 được bầu bổ sung là thành viên Ủy ban nhân dân huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác HĐND năm 2023

Cũng tại kỳ họp đồng chí Bí thư Huyện ủy đã trao Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 8 tập thể, 2 cá nhân có thành tích trong công tác Hội đồng nhân dân năm 2023.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Phạm Ninh Thái phát biểu kết luận kỳ họp

Phát biểu kết luận kỳ họp, đồng chí Phạm Ninh Thái, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh các Nghị quyết thông qua tại kỳ họp này có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của huyện, do vậy HĐND huyện đề nghị ngay sau kỳ họp, UBND huyện khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; các vị đại biểu HĐND huyện, các Ban của HĐND huyện bằng các hình thức phù hợp, thông tin đến cử tri kết quả của Kỳ họp, các Nghị Quyết được thông qua, đồng thời thực hiện chức năng, nhiệm vụ giám sát để thực hiện các Nghị quyết của HĐND đã được thông qua theo quy định. Thành công của Kỳ họp chuyên đề lần thứ 6 khảng định Thường trực, các Ban của HĐND huyện luôn chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND huyện cập nhật các chính sách, pháp luật mới phù hợp với thực tiến của huyện để xây dựng, trình HĐND huyện ban hành các Nghị quyết đảm bảo nhanh nhất trong yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của huyện./.

Theo yenson.tuyenquang.gov.vn

Tin cùng chuyên mục