Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện Chiêm Hóa (mở rộng)

Ngày 08/7/2022, Huyện uỷ Chiêm Hoá tổ chức Hội nghị sơ kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Thực hiện đột phá, đổi mới ở thành phố Tuyên Quang: Tạo chuyển biến trong xây dựng hạ tầng đô thị

Sau một thời gian thực hiện giao việc đột phá, đổi mới cho các đồng chí là cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, nhiều việc khó, việc phát sinh, hạn chế tại nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương từng bước được tháo gỡ. Rõ nhất đó là những chuyển biến trong công tác xây dựng hạ tầng và đảm bảo ...