Lễ công bố xã Đội Bình, huyện Yên Sơn đạt chuẩn nông thôn mới

Sáng ngày 08/5/2024, Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh và Uỷ ban nhân dân huyện Yên Sơn tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận xã Đội Bình, huyện Yên Sơn đạt chuẩn nông thôn mới.
Video không hợp lệ


Các đại biểu dự lễ công bố xã Đội Bình đạt chuẩn nông thôn mới.

Dự lễ công bố có đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Phùng Tiến Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh; lãnh đạo huyện Yên Sơn và toàn thể cán bộ, công chức xã, doanh nghiệp, Hợp tác xã, các đơn vị trường học; đại diện các hộ gia đình, cá nhân tiêu biểu trên địa bàn xã Đội Bình.


Đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trao Bằng công nhận xã Đội Bình đạt chuẩn nông thôn mới.

Đội Bình là xã của huyện Yên Sơn nằm trong kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới. Khi bắt đầu xây dựng nông thôn mới năm 2011, xã chỉ đạt 03/19 tiêu chí so với Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (Tiêu chí số 1 về Quy hoạch; Tiêu chí số 3 về Thuỷ lợi; Tiêu chí số 19 về An ninh trật tự xã hội). Được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự vào cuộc quyết liệt, sáng tạo của cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể, sự đồng tình ủng hộ tích cực tham gia của nhân dân, của các tổ chức, của từng hộ gia đình, của các doanh nghiệp trên địa bàn, qua 10 năm thực hiện, xã Đội Bình đã huy động được 41,36 tỷ đồng từ các nguồn vốn để thực hiện Chương trình, tập trung kiên cố hoá đường giao thông nông thôn, kiên cố hoá kênh mương, nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, văn hoá... Kinh tế - xã hội của xã đã có sự phát triển vượt bậc, kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ, lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục được quan tâm, diện mạo nông thôn của xã có nhiều thay đổi rõ rệt, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, đặc biệt thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 45,27 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ nghèo đa chiều giảm xuống còn 8,7%, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm 3%, có 91% đường trục xã, 100% đường thôn, liên thôn, 67% đường nội đồng được bê tông hóa; 11/11 thôn có nhà văn hóa, sân thể thao đạt chuẩn theo quy định; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững… Đến nay, đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới, được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới tại Quyết định số 419 ngày 22/4/2024 của UBND tỉnh.


Đồng chí Phùng Tiến Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng xã Đội Bình đạt chuẩn nông thôn mới.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Phạm Thị Minh Xuân ghi nhận, chúc mừng và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc xã Đội Bình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đây là thành quả vô cùng quan trọng, thiết thực để tạo thêm động lực cho huyện Yên Sơn phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn trong thời gian tới.

Để giữ vững các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được, tiếp tục phấn đấu xây dựng nông thôn mới của xã đạt kết quả cao hơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Đảng ủy, HĐND, UBND xã Đội Bình phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục rà soát, đánh giá các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của xã theo hiện trạng và Bộ Tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng ngay kế hoạch để tiếp tục hoàn thiện, củng cố, duy trì, giữ vững các tiêu chí nông thôn mới của xã bảo đảm đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí mới giai đoạn 2021-2025; phân công trách nhiệm cho các đoàn thể, các thành viên Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia của xã phụ trách, theo dõi, thực hiện từng tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới cụ thể để nâng cao; chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn và hướng tới xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và thôn nông thôn mới, vườn mẫu nông thôn mới trong thời gian tới. Quản lý, sử dụng và khai thác có hiệu quả các công trình hạ tầng đã được đầu tư xây dựng để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, sân biệt xã cần đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, sản xuất hàng hoá, tập trung, tạo ra sản phẩm chất lượng tốt, sản phẩm hữu cơ, đặc trưng và có khả năng cạnh tranh trên thị trường. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Phong trào thi đua “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Cùng với đó, cần có các biện pháp thiết thực để giữ gìn môi trường xanh cao hiệu quả hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, giữ gìn, phát sạch - đẹp. Phát huy bản sắc và những truyền thống văn hóa tốt đẹp của địa phương. Phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới sáng tạo, xây dựng Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh; tiếp tục lãnh đạo Nhân dân giữ vững và phát huy những thành quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Đồng chí cũng đề nghị các đồng chí lãnh đạo ngành là thành viên Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh; cấp ủy, chính quyền huyện Yên Sơn tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ xã Đội Bình củng cố, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu trong giai đoạn 2021-2025 đã đề ra.

Ghi nhận và biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 7 tập thể, cá nhân; Uỷ ban nhân dân huyện Yên Sơn tặng Giấy khen cho 18 các tập thể, cá nhân.

Xuân Thủy
Video: tuyenquangtv.vn

Tin cùng chuyên mục