Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân dự cuộc họp của Thường trực Huyện ủy Chiêm Hóa

Ngày 12-6, đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự cuộc họp Thường trực Huyện ủy Chiêm Hóa cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng.

Tại cuộc họp, Thường trực Huyện ủy đã cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; báo cáo tiến độ triển khai xây dựng 1 làng văn hóa, xây dựng 1 sản phẩm du lịch đặc sắc có khả năng thu hút khách du lịch; báo cáo tiến độ thực hiện các mục tiêu của Đề án 16-ĐA/TU, ngày 3/1/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2020 - 2025; báo cáo tiến độ thực hiện Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Chiêm Hóa 6 tháng đầu năm 2024; tờ trình về việc đề nghị bổ sung dự toán kinh phí năm 2024 để thực hiện cấp bù kinh phí miễn giảm học phí cho học sinh, sinh viên theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ,..


Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân nhấn mạnh một số nội dung quan trọng cấp ủy huyện cần đẩy mạnh thực hiện trong thời gian tới, đó là: Có giải pháp cụ thể quyết liệt hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; tích cực trong thực hiện nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn; có giải pháp cụ thể duy trì giữ vững 19 tiêu chí đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới, đẩy nhanh tiến độ đối với các xã đang trong lộ trình xây dựng nông thôn mới của năm 2024; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo toàn diện trên các lĩnh vực, làm tốt công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; tập trung thực hiện để hoàn thành các chỉ tiêu đã xác định tại Đề án số 16-ĐA/TU ngày 03/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trên địa bàn huyện,..

Đồng chí cũng đề nghị các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thường xuyên nắm chắc tình hình cơ sở, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, chủ động chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ tại địa bàn được phân công theo dõi, phụ trách nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho Nhân dân. Nêu cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

PVX

Tin cùng chuyên mục