Kỳ họp Chuyên đề lần thứ mười một Hội đồng nhân dân huyện Na Hang khóa XXI

Sáng 21/6, HĐND huyện Na Hang đã tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ mười một HĐND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. Các đồng chí Hoàng Quang Tuyên, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đàm Thanh Hương, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì kỳ họp. Dự kỳ họp có các đồng chí: Tô Viết Hiệp, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Lãnh đạo các Ban HĐND huyện; lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện và lãnh đạo các phòng, ban thuộc huyện.


Các Đồng chí Hoàng Quang Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đàm Thanh Hương, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì kỳ họp.


Các đại biểu dự họp.

Kỳ họp chuyên đề HĐND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 lần này đã nghe, xem xét và thông qua các dự thảo Nghị quyết: Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh danh mục công trình và kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Na Hang; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ điều chỉnh nội dung, danh mục công trình và kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 và năm 2024 trên địa bàn huyện; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và năm 2024 trên địa bàn huyện; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ và điều chỉnh kế hoạch vốn sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện năm 2024.


Đồng chí Hoàng Quang Tuyên, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc kỳ họp.

Bế mạc kỳ họp, đồng chí Hoàng Quang Tuyên, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu ngay sau kỳ họp này, HĐND, UBND huyện, các phòng, ban, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện, đảm bảo Nghị quyết được thực hiện nghiêm túc và đạt hiệu quả thiết thực; đề nghị Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện tăng cường các hoạt động giám sát đảm bảo thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND huyện.

 

Theo nahang.tuyenquang.gov.vn

Tin cùng chuyên mục