Thông qua 7 nghị quyết tại Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân thành phố Tuyên Quang

Ngày 25-6, tại Hội trường nhà văn hoá Trung tâm thành phố Tuyên Quang, đồng chí Tạ Đức Tuyên, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Tuyên Quang đã dự và chỉ đạo Kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố Tuyên Quang khoá XXII, nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng dự có Đại tá Phạm Kim Đĩnh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe các Báo cáo: Kết quả ước thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2024; Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND thành phố; các báo cáo của Thường trực HĐND thành phố; Báo cáo giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026. Thông báo của Uỷ ban MTTQ thành phố về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2024.


Các đại biểu dự kỳ họp thứ 8, HĐND thành phố Tuyên Quang.

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Tạ Đức Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy gợi mở, đề nghị kỳ họp HĐND thành phố cần quan tâm một số nội dung như: Tiếp tục bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, của HĐND; các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, Thành ủy, các chương trình, đề án, kế hoạch của UBND tỉnh.

Từ đó, cụ thể hoá bằng các các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư; tăng cường thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công, các Chương trình mục tiêu quốc gia, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2024 và giai đoạn 2021-2025...

Tại kỳ họp, các đại biểu thảo luận, xem xét và thông qua các nghị quyết trình kỳ họp. Các nội dung thảo luận được các đại biểu tập trung vào các nhóm vấn đề như: các giải pháp để tăng thu ngân sách và việc đấu giá quyền sử dụng đất; hiện quy hoạch khu dân cư nhỏ chưa phù hợp; công tác quản lý hoạt động của các hộ kinh doanh tại các chợ trên địa bàn thành phố, công tác xây dựng các trường học đạt chuẩn quốc gia...

Kỳ họp đã xem xét, thảo luận thông qua 7 Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2025; việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2023; cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; thực hiện bầu bổ sung Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026; giải thể Phòng Y tế thành phố và chuyển chức năng tham mưu, quản lý Nhà nước về ngành, lĩnh vực y tế về Văn phòng HĐND và UBND thành phố Tuyên Quang; điều chỉnh, bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2024 từ nguồn vốn phân cấp của thành phố; bổ sung kế hoạch vốn, dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2024 cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường để thực hiện một số nhiệm vụ phát sinh.

Theo Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục