Phiên họp giải trình của Hội đồng nhân huyện Na Hang về giải quyết kiến nghị của cử tri về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Ngày 28 - 6, Thường trực HĐND huyện Na Hang đã tổ chức phiên họp giải trình về việc giải quyết kiến nghị của cử tri thôn Nà Ngoa, xã Thượng Giáp đề nghị xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một số hộ dân tại thôn.


Các đại biểu tham dự phiên giải trình.

Cử tri thôn Nà Ngoa, xã Thượng Giáp đề nghị xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trồng rừng từ năm 2002 theo Chương trình 327 và Dự án 661 tại khu vực Công Chút với diện tích 20,3 ha. Nội dung này theo Báo cáo của UBND huyện Na Hang đã giao Hạt Kiểm lâm Na Hang phối hợp với Phòng tài nguyên và môi trường thực hiện, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Kết luận phiên giải trình, lãnh đạo HĐND huyện đã  yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, tạo sự đồng thuận cho người dân trong việc chung tay phát triển kinh tế - xã hội của huyện.     

Theo Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục