46Đầu tư nâng cấp tuyến đường ĐT 188 đoạn từ xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình đi thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa hiện nay đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông
47Công ty Điện lực Tuyên Quang khẩn trương kéo đường dây điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất cho nhân dân khu Nà Nọi, thôn Bản Kè A. Cột điện đã được dựng từ năm 2018, nhưng đến nay vẫn chưa kéo dây điện, nhân dân đang sử dụng lưới điện cũ đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn.
48Ngành chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật việc Công ty Đại Sơn thực hiện thu lại Quặng Ăngtymon không đúng quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt, đào sang các vị trí ngoài giới hạn cho phép, làm ảnh hưởng đến mồ mả của nhân dân.
49Sớm khởi công công trình nước sạch tại xã đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt cho nhân dân (công trình được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khảo sát, đo đạc từ lâu nhưng đến nay chưa được đầu tư xây dựng).
50Đầu tư nâng cấp lưới điện tại một số thôn trên địa bàn huyện, hiện nay hệ thống lưới điện đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho nhân dân.
51Đầu tư đường điện cho 12 hộ dân tái định cư tại khu Nà Cha, thôn Đon Bả
52Hướng dẫn và quy định cụ thể về khoảng cách giữa đất trồng cây lâm nghiệp, cây lâu năm với đất trồng lúa và cây ngắn ngày để nhân dân thực hiện, không để tán cây lâm nghiệp ảnh hưởng đến cây nông nghiệp.
53Đề nghị cơ quan có thẩm quyền sớm hoàn thiện các thủ tục điều chỉnh địa giới hành chính giữa xã Lăng Can và xã Phúc Yên, để thuận lợi cho việc quản lý hành chính
54Hỗ trợ kinh phí mua đất, cấp đủ diện tích đất sản xuất cho các hộ dân tái định cư dự án thủy điện Tuyên Quang theo quy định, để ổn định đời sống của người dân tái định cư
55Rà soát toàn bộ việc thu hồi, đền bù giải phóng mặt bằng đối với các hộ dân tái định cư thủy điện Na Hang, để trả lời và giải quyết dứt điểm tránh gây bức xúc trong nhân dân
56Kiểm tra, xem xét và trả lời cho các hộ dân tái định cư về việc diện tích đất vườn rừng của các hộ được giao quản lý tại nơi ở cũ đã được cấp sổ lâm bạ nhưng khi phải di chuyển tái định cư tại nơi ở mới đến nay chưa được thanh toán tiền đền bù
57Đầu tư kinh phí để hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng (điện, đường, trường, trạm,...)
58Có chính sách ưu tiên trong việc tuyển dụng đối với giáo viên các cấp đã có thời gian hợp đồng giảng dạy tại các cơ sở giáo dục nhiều năm
59Đề nghị giữ nguyên mức hỗ trợ chi thường xuyên không tiết giảm 10% theo quy định đối với các hội đặc thù Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, để đảm bảo hoạt động của Hội
60Thời kháng chiến có những người con quê hương xã Lăng Can đã cống hiến và ủng hộ vật chất cho Đảng, Nhà nước như: Ông Nguyễn Ngọc Tân, bà Nguyễn Thị Minh, thôn Đon Bả; ông Nguyễn Ngọc Minh, thôn Làng Chùa; ông Quan Ngọc Bút, thôn Nà Khà; ông Nguyễn Tòng Hiên, thôn Nặm Đíp. Để ghi danh và lưu giữ những công lao của những người đã tham gia ủng hộ cách mạng. Đề nghị các cấp có thẩm quyền rà soát, ...