Phiên họp thứ 32 Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

Chiều ngày 29/3/2024, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức phiên họp thứ 32. Đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.
Video không hợp lệ


Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân chủ trì phiên họp.

Dự họp có các đồng chí: Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thế Giang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh.

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã nghe, cho ý kiến đối với nhiều nội dung quan trọng.


Các đại biểu dự phiên họp.

Về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri; kết quả tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân: Trước và sau kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khoá XIX, Thường trực HĐND tỉnh đã tiếp nhận 85 kiến nghị của cử tri chuyển UBND tỉnh, đến nay 58 kiến nghị đã được giải quyết trả lời, các kiến nghị còn lại đang được các cơ quan chức năng tiếp tục giải quyết. Trong tháng 3 năm 2024, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh và UBND tỉnh tiếp 02 lượt công dân với 02 vụ việc tại trụ sở tiếp công dân tỉnh. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã tiếp nhận, xử lý đơn của công dân, tổ chức chuyển đến Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo HĐND tỉnh để chỉ đạo giải quyết đảm bảo kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

Tại phiên họp các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất một số ý kiến, kiến nghị của cử tri cần tiến hành giám sát và chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chức năng khẩn trương, xem xét giải quyết. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục thực hiện tốt việc giám sát, đôn đốc việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri nhằm giải quyết kịp thời đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người dân. Đồng chí cũng đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh khi thực hiện tiếp xúc cử tri, đối với kiến nghị về các cơ chế, chế độ chính sách đã có quy định cụ thể theo pháp luật hiện hành và được các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền trả lời, giải quyết cần làm rõ, giải thích cho cử tri ngay tại hội nghị tiếp xúc cử tri.


Các đại biểu dự phiên họp.

Rút kinh nghiệm việc chuẩn bị, tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ bảy HĐND tỉnh khoá XIX các đại biểu dự họp đều thống nhất đánh giá kỳ họp được Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh cùng các cơ quan liên quan quan tâm, tập trung chuẩn bị; được tổ chức nghiêm túc, dân chủ, thông qua 16 dự thảo nghị quyết nhằm giải quyết kịp thời yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh. Tuy nhiên việc chuẩn bị tài liệu trình các phiên họp thẩm tra một số dự thảo nghị quyết còn chậm, chất lượng chưa cao, ảnh hưởng đến hiệu quả công tác thẩm tra.

Về báo cáo tổng hợp nội dung giám sát của HĐND tỉnh và của các Ban HĐND tỉnh năm 2025: Thường trực HĐND tỉnh đánh giá cao đề xuất của các Ban HĐND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các vị Đại biểu HĐND tỉnh. Trên cơ sở thảo luận của đại biểu dự họp, nhằm góp phần đánh giá kết quả  thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, Thường trực HĐND tỉnh đã thống nhất lựa chọn nội dung “Việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách từ đầu nhiệm kỳ đến kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh” là nội dung giám sát chuyên đề năm 2025 của HĐND tỉnh, trình xin ý kiến Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và trình HĐND tỉnh xem xét tại kỳ họp thứ tám.


Lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp. Ảnh PC.

Về đánh giá, xếp loại hoạt động của đại biểu, Tổ đại biểu HĐND tỉnh năm 2023: Thường trực HĐND tỉnh đánh giá rất cao hiệu quả hoạt động của đại biểu, Tổ đại biểu HĐND trong năm 2023. Các Tổ đại biểu HĐND đã thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định; giám sát việc tuân theo Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của HĐND tỉnh; chủ động tổ chức nhiều cuộc giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp HĐND tỉnh. Đại biểu HĐND tỉnh đã tham gia đầy đủ các cuộc giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh theo phân công; trực tiếp tham gia tiếp công dân tại địa bàn ứng cử; phát huy vai trò trong hoạt động tiếp xúc cử tri, chất vấn, giải trình và tích cực thảo luận về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, tham gia ý kiến về các dự thảo nghị quyết tại kỳ họp HĐND với nhiều kiến nghị xác đáng, được nhân dân và cử tri ủng hộ.

Phiên họp đã xem xét, thảo luận đối với dự thảo quyết định, kế hoạch thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh về phát triển công nghiệp tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2023 và một số nội dung quan trọng khác

Ngay sau khi kết thúc phiên họp thứ 32 của Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 2024 của Đảng đoàn HĐND tỉnh để xem xét, cho ý kiến đối với các nội dung thuộc thẩm quyền./.

Ngọc Duy
Ảnh: Thu Hương
Video: tuyenquangtv.vn

Tin cùng chuyên mục