Phiên họp thứ 34 Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

Sáng ngày 27/5/2024, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức phiên họp thứ 34. Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.
Video không hợp lệ


Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Dự họp có các đồng chí: Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Việt Phường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh.

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét, cho ý kiến đối với nhiều nội dung quan trọng.


Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thanh Trà phát biểu tại phiên họp. Ảnh PC.

Về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri; kết quả tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân tháng 5 năm 2024: Trước và sau kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIX, Thường trực HĐND tỉnh đã tiếp nhận 85 kiến nghị của cử tri và chuyển đến UBND tỉnh để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xem xét, giải quyết, trả lời theo quy định; đến nay 100% kiến nghị đã được xem xét, giải quyết, trả lời. Trong tháng 5/2024, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh và UBND tỉnh tiếp 02 lượt công dân/02 vụ việc. Thường trực HĐND tỉnh tiếp nhận 12 đơn/12 vụ việc; lũy kế từ đầu năm tiếp nhận 55 đơn/53 vụ việc; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã tiếp nhận, tham mưu xử lý đơn của công dân, tổ chức chuyển đến Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo HĐND tỉnh đảm bảo kịp thời, đúng quy định của pháp luật.


Trưởng Ban Văn Hóa - Xã hội HĐND tỉnh Nông Thị Bích Huệ phát biểu.

Các đại biểu dự họp đã tập trung thảo luận, phân tích, đề xuất ý kiến đối với các nội dung cụ thể qua giám sát trực tiếp tại một số xã trên địa bàn huyện Yên Sơn, Hàm Yên và giám sát qua báo cáo của UBND tỉnh. Đó là việc phân loại kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri có nội dung chưa phù hợp. Một số kiến nghị của cử tri thời gian xem xét, giải quyết còn kéo dài. Đề nghị Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục lựa chọn nội dung để tổ chức giám sát trong tháng 6/2024; đánh giá khách quan về trách nhiệm của đơn vị, cá nhân được phân công tiếp nhận, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo cũng như kiến nghị cử tri để kiến nghị UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo, đôn đốc giải quyết theo quy định. 


Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Hà Quang Giai phát biểu.

Về báo cáo kết quả khảo sát phục vụ giải trình tại phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc về việc duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí của xã đã đạt chuẩn nông thôn mới theo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, các đại biểu đề nghị Đoàn khảo sát đánh giá đầy đủ, toàn diện kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu, đề xuất các nội dung giải trình đúng đối tượng, đúng trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương trong tổ chức thực hiện, hướng dẫn, giám sát việc triển khai chương trình; bổ sung thêm nội dung thuộc trách nhiệm của người dân trong thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.Lãnh đạo Ủy ban mặt trận Tổ Quốc tỉnh phát biểu. Ảnh PC.

Phiên họp cũng cho ý kiến đối với dự thảo báo cáo giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2023; báo cáo kết quả giám sát thường xuyên của Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh về công tác tổ chức bữa ăn học đường.

Theo chương trình phiên họp, trong buổi chiều cùng ngày Thường trực HĐND tỉnh sẽ tổ chức chất vấn về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Ngọc Trâm
Ảnh: Ngọc Hưng
Video: tuyenquangtv.vn

Tin cùng chuyên mục