Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh

Chiều ngày 27 tháng 5 năm 2024, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Phiên họp thứ 34 chất vấn và trả lời chất vấn về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh (từ tháng 01 năm 2021 đến hết quý I năm 2024). Các đồng chí: Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.
Video không hợp lệ


Các đồng chí Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp.

Tham dự phiên họp chất vấn có các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, các vị đại biểu là Uỷ viên Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; đại diện Thường trực HĐND các huyện, thành phố. Trả lời chất vấn và tham gia trả lời chất vấn tại phiên họp có đồng chí Hoàng Việt Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành: Lao động, Thương binh và Xã hội; Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Tư pháp; Văn hoá, thể thao và Du lịch; Công an tỉnh; Ban Dân tộc tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; đại diện lãnh đạo UBND một số xã trên địa bàn tỉnh. 

Phiên chất vấn được tổ chức đảm bảo theo đúng quy định tại Điều 69 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, được Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chuẩn bị chu đáo.


Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội báo cáo công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Tại phiên họp, đại biểu nghe đại diện UBND tỉnh báo cáo và xem Phóng sự của Đoàn khảo sát số 19 của Thường trực HĐND tỉnh về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh (từ tháng 01 năm 2021 đến hết quý I năm 2024); qua đó cho thấy trong những năm qua, công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đã được cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở chỉ đạo thực hiện; chính sách cho trẻ em được thực hiện kịp thời, đầy đủ; chú trọng tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh để trẻ em có cơ hội được đảm bảo các quyền cơ bản, được bảo vệ, chăm sóc và phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần; hầu hết trẻ em trong độ tuổi được đến lớp, đến trường, được chăm sóc sức khỏe theo quy định; quan tâm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong tương lai của tỉnh.


Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Phùng Tiến Quân phát biểu tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Tuy nhiên, công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em còn một số hạn chế như: Còn nhiều trẻ em bị tai nạn thương tích, số vụ án, vụ việc liên quan đến bạo lực, xâm hại trẻ em có xu hướng tăng; tình trạng tảo hôn, người chưa thành niên mang thai, sinh con, người chưa thành niên vi phạm pháp luật còn nhiều; sự phối hợp giữa các ngành, cơ quan, đơn vị trong công tác tham mưu quản lý Nhà nước về trẻ em trên địa bàn tỉnh có việc chưa thường xuyên, chưa hiệu quả; công tác kiểm tra, giám sát, tổng hợp báo cáo còn hạn chế; việc quản lý, xử lý các trường hợp vi phạm có việc chưa chặt chẽ, chưa nghiêm minh; nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em chưa toàn diện.


Giám đốc Công an tỉnh trao đổi nội dung đại biểu chất vấn.

Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm đã có 12 lượt đại biểu nêu yêu cầu chất vấn và 10 lượt đại biểu phát biểu tranh luận tập trung về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; giảm thiểu tình trạng tảo hôn, người chưa thành niên mang thai, sinh con, người chưa thành niên vi phạm pháp luật; làm rõ kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, đề ra giải pháp thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới.


Đại biểu HĐND tỉnh phát biểu chất vấn.


Thành viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh phát biểu chất vấn.

Lãnh đạo UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh và Xã hội; Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Tư pháp; Văn hoá, thể thao và Du lịch; Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Dân tộc tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh và lãnh đạo UBND các huyện Yên Sơn, Sơn Dương, lãnh đạo UBND xã Kim Phú (thành phố Tuyên Quang) đã báo cáo, trả lời chất vấn các vấn đề thuộc trách nhiệm, thẩm quyền.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Việt Phương trả lời chất vấn.

Trả lời chất vấn, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Việt Phương nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh nêu tại phiên họp, đồng thời phát biểu làm rõ nội dung liên quan đến phần trả lời chất vấn và trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, UBND xã; đưa ra các giải pháp của UBND tỉnh trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân đề nghị UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh; lưu ý một số nội dung cụ thể sau:

Thứ nhất, có kế hoạch, giải pháp cụ thể, hiệu quả, khắc phục triệt để những hạn chế, tồn tại thuộc trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thứ hai, người đứng đầu chính quyền địa phương các cấp cần phát huy hơn nữa vai trò trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chịu trách nhiệm về công tác giảm thiểu tình trạng tảo hôn, người chưa thành niên mang thai, sinh con, vi phạm pháp luật tại địa phương. Tăng cường công tác chỉ đạo, tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, kịp thời triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trên địa bàn; kiên quyết trong đấu tranh trấn áp, xử lý tội phạm liên quan đến trẻ em.

Thứ ba, tuyên truyền, phổ biến hiệu quả, sáng tạo chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đến các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và Nhân dân; nâng cao nhận thức về tác hại của tảo hôn, người chưa thành niên mang thai, sinh con, vi phạm pháp luật để toàn xã hội chung tay giảm thiểu, góp phần xây dựng xã hội văn minh.

Thứ tư, có sự phân công trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ trong các cơ quan chuyên môn của UBND các cấp; phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong hoạt động giáo dục, đặc biệt là giáo dục lối sống văn hóa, rèn luyện đạo đức cho học sinh. Kịp thời phát hiện, phối hợp giáo dục, ngăn chặn học sinh có biểu hiện tảo hôn; yêu đương, quan hệ tình dục sớm, sinh con, học sinh có nguy cơ vi phạm pháp luật. Thông tin, hướng dẫn cha, mẹ học sinh kiến thức, kỹ năng chăm sóc, giáo dục trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Thứ năm, bố trí phù hợp nguồn nhân lực làm công tác trẻ em đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, quan tâm nhân lực tại thôn, tổ dân phố. Nâng cao năng lực quản lý, cung cấp dịch vụ, kỹ năng bảo vệ, chăm sóc trẻ em cho đội ngũ làm công tác trẻ em các cấp; cha mẹ, người chăm sóc trẻ em và trẻ em. Xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao dành cho trẻ em, nhất là ở cơ sở, vùng sâu, xa, đồng bào dân tộc thiểu số; bảo đảm môi trường sống an toàn, lành mạnh, thân thiện với trẻ em.

Kết thúc phiên chất vấn đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân đề nghị UBND tỉnh, giám đốc các sở, ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan, chủ tịch UBND các cấp có trách nhiệm thực hiện Kết luận chất vấn tại Phiên họp thứ 34 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định./.

Hoàng Loan
Ảnh: Ngọc Hưng
Video: tuyenquangtv.vn

Tin cùng chuyên mục