Phiên họp thứ 33 Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

Chiều ngày 24/4/2024, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức phiên họp thứ 33. Đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì phiên họp
Video không hợp lệ


Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân chủ trì phiên họp.

Dự họp có các đồng chí Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh.


Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu ý kiến.

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã nghe, cho ý kiến đối với nhiều nội dung quan trọng, như: Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri; kết quả tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân tháng 4 năm 2024; kết quả khảo sát việc thực hiện công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; dự thảo Quyết định, kế hoạch, đề cương khảo sát việc duy trì, giữ vững và phát huy các tiêu chí của xã, thị trấn đã được công nhận đạt chuẩn theo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; đề xuất nội dung giám sát chuyên đề năm 2025 của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh; thiết kế giao diện và tính năng của phần mềm ứng dụng trên thiết bị di động (Mobile App) cho hệ thống quản lý điều hành kỳ họp và gửi nhận tài liệu của Hội đồng nhân dân tỉnh; kết quả công tác tháng 4, nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Đối với kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri; kết quả tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân tháng 4 năm 2024: Trước và sau kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khoá XIX, Thường trực HĐND tỉnh đã tiếp nhận, tổng hợp, chuyển UBND tỉnh 85 kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của Trung ương, của tỉnh. Đến nay đã có 85/85 (tỷ lệ 100%) kiến nghị của cử tri do Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến đã được UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xem xét, giải quyết, trả lời, trong đó: Có 18/85 kiến nghị (tỷ lệ 21,2%) đã được giải quyết xong; 51 kiến nghị (tỷ lệ 60%) đang được xem xét giải quyết hoặc đã có lộ trình giải quyết; 16/85 kiến nghị (tỷ lệ 18,8%) được UBND tỉnh tiếp thu, trả lời nhưng do khó khăn về nguồn lực hoặc cần có cơ chế, chính sách của trung ương chưa thực hiện được.


Lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu ý kiến.

Tại phiên họp các đại biểu dự họp đã tập trung thảo luận, phân tích, đề xuất một số ý kiến, kiến nghị của cử tri cần tiến hành giám sát và chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chức năng khẩn trương, xem xét giải quyết.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân nhấn mạnh, trên cơ sở các báo cáo của các ban HĐND tỉnh đã thực hiện giám sát, khảo sát, đề nghị các ban phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham mưu văn bản tổng hợp các vấn đề giám sát tại cơ sở còn có khó khăn, vướng mắc, gửi UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo giải quyết.

Phiên họp đã xem xét, thảo luận về kết quả khảo sát việc thực hiện công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; dự thảo Quyết định, kế hoạch, đề cương khảo sát việc duy trì, giữ vững và phát huy các tiêu chí của xã, thị trấn đã được công nhận đạt chuẩn theo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; thiết kế giao diện và tính năng của phần mềm ứng dụng trên thiết bị di động (Mobile App) cho hệ thống quản lý điều hành kỳ họp và gửi nhận tài liệu của Hội đồng nhân dân tỉnh. Nhất trí với đề xuất nội dung giám sát chuyên đề năm 2025 của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngay sau khi kết thúc phiên họp thứ 33 của Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2024 của Đảng đoàn HĐND tỉnh để xem xét, cho ý kiến đối với các nội dung thuộc thẩm quyền./.

Phòng Dân nguyện - Thông tin và Tuyên truyền
Ảnh: Thu Hương
Video: tuyenquangtv.vn

Tin cùng chuyên mục