Phiên họp rút kinh nghiệm việc chuẩn bị, tổ chức kỳ họp thứ ba, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX

Chiều ngày 18/12/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm việc chuẩn bị, tổ chức kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên hop.

Phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm tại Kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

Tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ Ba HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã phát biểu chỉ đạo. Trang thông tin Điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.