Một số kết quả hoạt động quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Trong quý I/2024, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh uỷ và Đảng đoàn HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh đã chủ động thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo thẩm quyền; phối hợp với UBND tỉnh và các đơn vị liên quan chuẩn bị, tổ chức thành công kỳ họp chuyên đề lần thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIX xem xét, thông qua 16 nghị quyết nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh đảm bảo giải quyết kịp thời các công việc thuộc thẩm quyền, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.


Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến về dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp chuyên đề lần thứ bảy. Ảnh PC.

Thường trực HĐND tỉnh duy trì giám sát thường xuyên hằng tháng việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và kiến nghị của cử tri trước, sau các kỳ họp của HĐND tỉnh khóa XIX, xem xét tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh. Chỉ đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát chuyên đề việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2023; Ban Văn hóa - Xã hội và Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát việc chăm lo, trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; Ban Văn hoá- Xã hội khảo sát việc thực hiện công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh. Tổ chức giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024. Thường trực HĐND tỉnh tổ chức 03 phiên họp định kỳ cho ý kiến đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền. Tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh năm 2023. Tổ chức đoàn đại biểu HĐND tiêu biểu các cấp tỉnh Tuyên Quang gặp mặt lãnh đạo Quốc hội tại Nhà Quốc hội. Dự hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024.


Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát thực tế dự án khai thác mở rộng mỏ đá vôi An Đinh, thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương (ngày 16/3/2024). Ảnh Ngọc Trâm.

Trong quý II/2024, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh cần tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định. Tập trung chuẩn bị nội dung, các điều kiện để tổ chức tốt kỳ họp thứ tám, các kỳ họp chuyên đề (nếu có) và quyết định những nhiệm vụ phát sinh thuộc thẩm quyền giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh theo quy định. Thực hiện giám sát thường xuyên việc thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2024. Tổ chức giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh về phát triển công nghiệp; giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri trước và sau các kỳ họp của HĐND tỉnh. Chỉ đạo các Ban của HĐND tỉnh thực hiện giám sát chuyên đề, khảo sát theo kế hoạch, chương trình công tác năm 2024. Tổ chức phiên chất vấn của Thường trực HĐND tỉnh về việc thực hiện công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh đảm bảo tiến độ, chất lượng. Tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề trước kỳ họp thứ tám về các cơ chế, chính sách của HĐND tỉnh ban hành. Tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND các cấp tỉnh Tuyên Quang năm 2024; chuẩn bị tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các huyện, thành phố 6 tháng đầu năm 2024.

Phòng Dân nguyện - Thông tin và Truyền thông

Tin cùng chuyên mục