Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh họp thẩm tra dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ tám Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIX

Chiều ngày 17 tháng 6 năm 2024, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ tám, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX. Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Thường trực Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp.
Video không hợp lệ


Đại biểu dự phiên họp thẩm tra.

Dự họp có các đồng chí: Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; các đồng chí Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan.


Các đồng chí lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh dự phiên họp.

Phiên họp thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết về: Dự kiến Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2025, tỉnh Tuyên Quang; Phân định các nhiệm vụ về bảo vệ môi trường từ nguồn ngân sách nhà nước chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh; Thông qua số lượng xe ô tô phục vụ công tác chung theo quy định tại khoản 5 Điều 8 Nghị định số 72/2023/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Phê duyệt nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh...


Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu ý kiến.

Tại hội nghị thẩm tra, các đại biểu tham dự phiên họp đã thảo luận, tham gia ý kiến về các căn cứ pháp lý, sự cần thiết, nội dung của các dự thảo nghị quyết. Các đồng chí trong Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đã nêu ra các ý kiến phát biểu thẳng thắn, xây dựng và đề nghị làm rõ một số nội dung trong các tờ trình, dự thảo nghị quyết; dự kiến kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước cần được rà soát kỹ lưỡng, ưu tiên đầu tư các công trình cấp thiết theo từng địa bàn, đảm bảo bố trí vốn cho các dự án, chương trình theo đúng quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn; bổ sung, làm rõ thêm một số nội dung cụ thể tại các Điều của dự thảo nghị quyết. Các ý kiến tham gia của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã được các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc tiếp thu, giải trình làm rõ ngay tại hội nghị.

Kết luận các nội dung thẩm tra, đồng chí Nguyễn Văn Lợi đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến tham gia, thẩm tra, rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết đảm bảo để trình tại kỳ họp thứ tám Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX./.

Ngọc Duy
Ảnh: Thu Hương
Video: tuyenquangtv.vn

Tin cùng chuyên mục