Kỳ họp chuyên đề lần thứ bảy Hội đồng nhân dân tỉnh thành công tốt đẹp

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.
Video không hợp lệ

Sáng ngày 27 tháng 3 năm 2024, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc kỳ họp chuyên đề lần thứ bảy. Các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh dự và chỉ đạo kỳ họp. Dự kỳ họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh khoá XIX; đại diện lãnh đạo các Ban đảng Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội; lãnh đạo các cơ quan Trung ương đóng tại địa phương; lãnh đạo HĐND, UBND, các Ban của HĐND huyện, thành phố; các cơ quan báo chí, truyền hình Trung ương và địa phương.


Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ bảy đã xem xét, quyết định kịp thời một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tại địa phương và đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 của tỉnh.


Các đồng chí Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh chủ tọa kỳ họp.

Trên cơ sở nghiên cứu kỹ lưỡng các hồ sơ, tài liệu, các Ban của HĐND tỉnh đã tổ chức các phiên thẩm tra với tinh thần trách nhiệm cao, các sở, ban ngành và UBND tỉnh đã tiếp thu, giải trình đầy đủ nghiêm túc các ý kiến thẩm tra để hoàn thiện các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khoa học, trí tuệ, phát huy dân chủ các vị đại biểu HĐND tỉnh đã phát biểu thảo luận đối với các dự thảo nghị quyết, lãnh đạo cơ quan soạn thảo báo cáo làm rõ thêm làm căn cứ cho đại biểu xem xét, quyết nghị. Với tỷ lệ cao đại biểu HĐND tỉnh có mặt tại kỳ họp nhất trí, tán thành, kỳ họp đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra, thông qua 16 nghị quyết, là cơ sở tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức bộ máy chính quyền địa phương các cấp trong tỉnh.


Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

Phát biểu kết luận, bế mạc kỳ họp, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tiếp tục bám sát Nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Chính phủ, của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2024 và tình hình thực tế địa phương để triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Với tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: “Chỉ bàn làm, không bàn lùi; Không nói không, không nói khó và không nói có nhưng không làm”,...nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 đã đề ra, tiền đề thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. UBND tỉnh và các cấp, ngành tích cực, chủ động tiếp tục rà soát những cơ chế, chính sách của tỉnh đã ban hành và những chính sách, pháp luật có liên quan để đề nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành mới những nghị quyết của HĐND tỉnh phù hợp với quy định mới của pháp luật.


Quang cảnh kỳ họp.

Đối với hoạt động của HĐND các cấp trong thời gian tới, tiếp thu chỉ đạo của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội tại hội nghị Tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024. Với phương châm “Trách nhiệm, đổi mới, chuyên nghiệp, hiệu quả”, HĐND các cấp cần tiếp tục bám sát, tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy cùng cấp; tăng cường thực hiện chức năng của cơ quan dân cử địa phương theo quy định của pháp luật để hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ năm 2024.

Các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu của HĐND tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đổi mới tiếp xúc cử tri; quan tâm công tác quy hoạch đội ngũ đại biểu chuyên trách, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, HĐND các cấp, chuẩn bị nguồn cho đại biểu HĐND các cấp, tiến tới Đại hội Đảng các cấp;…


Các đồng chí lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Vũ Quang Thắng được cấp có thẩm quyền phân công, điều động giữ chức vụ khác.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã thực hiện miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Vũ Quang Thắng, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ đã được cấp có thẩm quyền điều động, bổ nhiệm giữ trọng trách mới.

Hương Lan
Ảnh: Ngọc Hưng
Video: tuyenquangtv.vn

Tin cùng chuyên mục