Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Chẩu Văn Lâm tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thư 7 tại xã Xuân Lập, huyện Lâm Bình

Ngày 22-4 đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Nguyễn Việt Hà, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang, đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh đã tiếp xúc cử tri xã Xuân Lập, huyện Lâm Bình.
Video không hợp lệ


Các đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri.

Dự buổi tiếp xúc cử tri có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Vân Đình Thảo, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; đồng chí Lê Ngọc Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động Thương binh và Xã hội, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo và Ban Dân tộc tỉnh, lãnh đạo Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  huyện Lâm Bình, xã Xuân Lập.


Đại biểu Nguyễn Việt Hà 
thông báo đến cử tri dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Nguyễn Việt Hà, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang, đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Tuyên Quang, báo cáo với cử tri Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp được tổ chức tập trung tại Nhà Quốc hội, khai mạc vào ngày 20/5/2024 và dự kiến được chia thành 02 đợt, đợt 1 bắt đầu từ ngày 20/5, kết thúc vào ngày 08/6/2024; đợt 2, từ ngày 17/6/2024 đến ngày bế mạc kỳ họp 28/6/2024. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 10 dự án luật, 03 Nghị quyết; cho ý kiến về 11 dự án luật khác. Về các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu  năm 2024; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022; xem xét, quyết định về một số dự án sử dụng nguồn dự phòng chung của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Quốc hội cũng sẽ xem xét các báo cáo về việc thực hiện một số nghị quyết về giám sát chuyên đề, chất vấn của Quốc hội; giám sát chuyên đề tối cao và các vấn đề quan trọng khác...


Cử tri xã Xuân Lập phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, cử tri xã Xuân Lập đề nghị Quốc hội và Chính phủ xem xét cho phép chuyển đối mục đích sử dụng diện tích đất rừng phòng hộ nghèo kiệt thuộc thôn Khuổi Củng và khảo sát đầu tư tuyến đường từ Khuổi Củng, xã Xuân Lập, huyện Lâm Bình sang xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên để Nhân dân đi lại giao thương hàng hóa, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; xem xét bổ sung Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thuộc đối tượng thụ hưởng của các Chương trình mục tiêu quốc gia. Đề nghị cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo nằm trong Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, huyện Lâm Bình đã được phê duyệt tại thời điểm hỗ trợ đã thoát nghèo vẫn được hỗ trợ theo Chương trình. Cử tri cũng đề nghị đề nghị các cấp chính quyền tiếp tục quan tâm đầu tư nâng cấp sớm đầu tư thi công tuyến đường từ thôn Lũng Giềng đến thôn Khuổi Củng, xã Xuân Lập; đầu tư hoàn thiện đoạn còn lại trên tuyến đường giao thông từ xã Thổ Bình đến thôn Nà Mèn, thị trấn Lăng Can; hỗ trợ cho 28 hộ nghèo đã sửa chữa nhà theo Đề án 308 của UBMTTQ tỉnh và 05 hộ di dân ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm; sớm đầu tư xây dựng nhà công vụ cho giáo viên, nhà hiệu bộ, phòng học, phòng học bộ môn cho trường học; xem xét quy định hiện nay về thời gian bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ cao hơn đối với cán bộ giữ chức vụ sau khi bị xử lý kỷ luật chưa đồng nhất giữa quy định của Đảng và Luật; đề nghị các vị đại biểu Quốc hội có ý kiến với cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi quy định không phải sát hạch đối với cán bộ đã từng làm công chức xã. Tăng mức chế độ phụ cấp thường trực cho cán bộ y tế cơ sở để đảm bảo với mức sống hiện nay…


Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tiếp thu các kiến nghị của cử tri.

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã  tiếp thu, trao đổi, trả lời, làm rõ các ý kiến, kiến nghị của cử tri nêu. Đồng chí  thông tin đến cử tri về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua và quý I năm 2024, nhất là về tốc độ tăng trưởng, phát triển sản xuất công nghiệp, nông, lâm nghiệp, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, các hoạt động lớn về văn hóa, giáo dục và lưu ý huyện Lâm Bình, xã Xuân Lập một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết năm 2024, đồng chí cũng đề nghị các sở, ngành cấp tỉnh phối hợp chặt chẽ với huyện Lâm Bình trong giải quyết kiến nghị cử tri nói riêng và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện nói chung.


Đ
ồng chí Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Chẩu Văn Lâm phát biểu kết luận buổi tiếp xúc cử tri.

Phát biểu với cử tri, đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cảm ơn sự quan tâm, theo dõi thường xuyên của cử tri, Nhân dân địa phương đối với hoạt động của Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh. Đồng chí ghi nhận các kiến nghị của cử tri và đồng tình với trả lời của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền; giao cho Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh giúp Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp, chuyển ý kiến, kiến nghị tới UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị chức năng nghiên cứu, giải quyết, thông báo tới cử tri về kết quả giải quyết theo quy định, đồng thời tổng hợp báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương, để chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết, trả lời cho cử tri. Đối với các kiến nghị cụ thể về xây dựng kết cấu hạ tầng, đồng chí yêu cầu các cơ quan chức năng của tỉnh quan tâm cân đối nguồn lực để huyện Lâm Bình nói chung và xã Xuân Lập nói riêng hoàn thiện các công trình trọng điểm trên địa bàn; tăng cường  đồng thời xây dựng các tuyến giao thông từ tỉnh đến huyện, đến xã để đi lại thuận lợi, giúp huyện Lâm Bình phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh thông tin tới cử tri về tình hình phát triển Kinh tế - xã hội trong quý I năm 2024 của cả nước và của tỉnh. Trong 3 tháng đầu năm 2024, tình hình thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường cả về kinh tế, chính trị, xã hội tác động, ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của nước ta. Dưới sự lãnh đạo đúng đắn, kịp thời của Đảng, cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các địa phương, Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp đã đồng thuận, tích cực phấn đấu để kinh tế nước ta tiếp tục phục hồi, phát triển. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất trong quý I kể từ năm 2020 đến nay. Chỉ số giá lạm phát và giá tiêu dùng, nợ công năm trong ngưỡng cho phép. Thị trường tiền tệ cơ bản ổn định, mặt bằng lãi suất duy trì ở mức thấp; bảo đảm an toàn, thanh khoản của hệ thống ngân hàng. Thu ngân sách nhà nước đạt gần 540 nghìn tỷ đồng, bằng 31,7% dự toán năm, tăng 9,8% so với cùng kỳ; nợ công, nợ Chính phủ thấp hơn giới hạn cho phép và ngưỡng cảnh báo; kim ngạch xuất nhập, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội, giải ngân vốn đầu tư công tăng so với cùng kỳ.


Đại biểu Quốc hội tỉnh và cử tri xã Xuân Lập.

Trên địa bàn tỉnh, mặc dù những tháng đầu năm 2024 gặp nhiều khó khăn. Song với sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự nỗ lực điều hành, tổ chức thực hiện của chính quyền các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật là: Kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển, tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tỉnh tăng 8,6%  (đứng thứ 09 của cả nước, đứng thứ 02 trong 14 tỉnh Trung du miền núi Bắc Bộ). Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 6,56%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 12,09% (công nghiệp tăng 11,13%); khu vực dịch vụ tăng 7,47%, nhiều chỉ tiêu kinh tế vượt so với cùng kỳ; tiến độ, kết quả thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia (về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; giảm nghèo bền vững; xây dựng nông thôn mới) có nhiều chuyển biến tích cực. Về định hướng phát triển thời gan tới và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của xã Xuân Lập, đồng chí Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện xã cần quan tâm một số vấn đề sau: Đẩy mạnh phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tập trung duy trì diện tích, nâng cao năng suất, sản lượng cây trồng, vật nuôi để đảm bảo ổn định lương thực, thực phẩm; xây dựng các mô hình sản xuất để hướng dẫn nhân dân học tập, làm theo; lựa chọn, phát triển một số cây trồng, vật nuôi đặc sản có lợi thế của địa phương. Triển khai thực hiện tốt các Chương trình mục tiêu quốc gia, trọng tâm là Chương trình phát triển Kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, Chương trình xây dựng nông thôn mới; tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi; chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu; phát huy bản sắc văn hoá đặc trưng, lợi thế về không gian, tiểu vùng khí hậu để xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng. Quan tâm đặc biệt đến công tác giáo dục - đào tạo; chú ý chất lượng giáo dụ đại trà, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các trường học để khắc phục khó khăn về đội ngũ giáo viên mũi nhọn. Làm tốt công tác y tế, nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, tuyên truyền cho nhân dân thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, ăn ở hợp vệ sinh để phòng chống dịch bệnh. Thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường; quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai, tài nguyên rừng, không để xảy ra “điểm nóng” về vi phạm các quy định bảo vệ rừng. Cùng với đó, cần chú ý thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu về giải ngân vốn đầu tư công (ưu tiên xây dựng các công trình trọng điểm đóng góp vào tăng trưởng kinh tế đi đôi với quản lý, khai thác hiệu quả các công trình hạ tầng hiện có, không đầu tư dàn trải; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; giảm tỷ lệ hộ nghèo; xây dựng nông thôn mới; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; quan tâm chăm lo đời sống mọi mặt cho Nhân dân; chủ động thực hiện rà soát, quy hoạch sắp xếp di chuyển các hộ dân sống trong vùng có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; nắm bắt chặt chẽ tình hình tư tưởng, đời sống của Nhân dân; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động  nhân dân không di cư tự do, không tham gia vào các hoạt động tôn giáo, tổ chức tôn giáo bất hợp pháp…Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; trong đó cần hết sức chủ động, tích cực chuẩn bị cho Đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030; trên tinh thần đó phải tiến hành sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, đề án, chương trình, kế hoạch của cấp ủy cấp trên và cấp ủy xã để đúc rút khách quan, toàn diện kết quả đạt được, hạn chế, khuyết điểm và kinh nghiệm làm cơ ở xác định đúng, trúng các đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu và giải pháp cụ thể trong nhiệm kỳ tới./.

Bách Chiến
Video: tuyenquangtv.vn

Tin cùng chuyên mục