Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri xã Tri Phú, huyện Chiêm Hóa trước kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV

Ngày 23-4- 2024, đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Nguyễn Việt Hà, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang, đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh đã tiếp xúc cử tri xã Tri Phú, huyện Chiêm Hóa.


Các đại biểu dự hội nghị.

Dự buổi tiếp xúc có đồng chí Hoàng Việt Phương, Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó  Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động Thương binh và Xã hội, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo và Ban Dân tộc tỉnh, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ huyện Chiêm Hóa, xã Tri Phú.


Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và ĐBQH Nguyễn Việt Hà tiếp xúc cử tri xã Tri Phú.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Nguyễn Việt Hà, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh tỉnh, đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh báo cáo với cử tri Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Kỳ họp này được tổ chức tập trung tại Nhà Quốc hội, thanh 02 đợt, dự kiến đợt 1 khai mạc vào ngày 20/5/2024 và kết thúc vào ngày 08/6/2024. Đợt 2, Quốc hội tiếp tục họp tại nhà Quốc hội từ ngày 17/6/2024 và bế mạc vào ngày 28/6/2024. Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 10 dự án luật, 03 Nghị quyết; cho ý kiến về 11 dự án luật khác; Xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước: Xem xét các báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu  năm 2024; Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022; Xem xét, quyết định về một số dự án sử dụng nguồn dự phòng chung của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Xem xét các báo cáo về việc thực hiện một số nghị quyết về giám sát chuyên đề, chất vấn của Quốc hội; giám sát chuyên đề tối cao và các vấn đề quan trọng khác...


Đại biểu Quốc hội Nguyễn Việt Hà báo cáo với cử tri dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Tại hội nghị, cử tri xã Tri Phú đề nghị các cấp chính quyền của tỉnh quan tâm đầu tư nâng cấp tuyến đường và cầu trên tuyến đường ĐH02 đoạn qua địa bàn xã Tri Phú; đề nghị ngành điện lực đầu tư bổ sung cột điện đoạn từ thôn Khun Mạ lên thôn Lăng Đén, để đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện lưu thông qua đoạn đường này; sớm đầu tư đường dây 0,4 KVA và cột điện tuyến đường điện vào các khu dân cư các thôn: Bản Tát, thôn Khun Mạ, thôn Lăng Đén, để đảm bảo việc cung cấp điện sinh hoạt và sản xuất cho nhân dân; đề nghị cấp có thẩm quyền nâng mức hỗ trợ kinh phí chuyển đổi nghề nghiệp đối với đồng bào Dân tộc thiểu số; trợ cấp gạo cho các hộ dân tộc thiểu số tham gia bảo vệ và phát triển rừng; đầu tư xây dựng nhà văn hóa thôn; có chính sách cử tuyển đối với con em đồng bào Dân tộc Mông; tăng cường quản lý việc bán thuốc đông y bán trên thị trường; có chính sách cho người thường xuyên tham gia thu gom rác thải, bao bì thuốc bảo vệ thực vật...


Cử tri xã Tri Phú phát biểu ý kiến.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được lãnh đạo sở, ngành của tỉnh và UBND huyện Chiêm Hóa tiếp thu, trao đổi, trả lời, làm rõ. 


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Chẩu Văn Lâm phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu với cử tri, đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc tỉnh cảm ơn cử tri đã quan tâm, có nhiều ý kiến phát biểu kiến nghị nhiều nội dung tại hội nghị, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ giao cho văn phòng tổng hợp đầu đủ, phân loại chuyển ý kiến, kiến nghị tới các cơ quan, đơn vị chức năng nghiên cứu, giải quyết, thông báo tới cử tri về kết quả giải quyết theo quy định, đồng thời tổng hợp báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương, để chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết, trả lời cho cử tri. Đồng chí phân tích, làm rõ những vấn đề liên quan đến kiến nghị của cử tri như vấn đề huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, điện lưới, hạ tầng các cơ sở giáo dục. Trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền các tổ chức chính trị xã hội và người dân trước tình trạng học sinh bỏ học và cần tăng cường công tác tuyên truyền vận động các cháu đến trường, không để tình trạng các cháu bỏ học không đến trường kéo dài.

Đồng chí Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh, xã Tri Phú dù đã có phấn đấu thay đổi nhưng vẫn còn rất khó khăn, thu ngân sách và thu nhập bình quân đầu người còn thấp. Cần quan tâm xây dựng hạ tầng, phát triển sản xuất để cải thiện nâng cao đời sống cho người dân. Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trong thời gian từ nay đến hết nhiệm kỳ là giai đoạn có ý nghĩa hết sức quan trọng, quyết định việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 và Nghị quyết Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Năm 2024 chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong huyện và xã Tri Phú phải quyết tâm lớn, nỗ lực cao, hành động quyết liệt, hiệu quả. Đồng chí đề nghị cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Chiêm Hoá và xã Tri Phú cần rà soát toàn bộ những nội dung, chỉ tiêu từ đầu nhiệm kỳ đến nay chưa đạt được để tập trung lãnh đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cụ thể:

Tập trung thực hiện các chỉ tiêu về thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng nông thôn mới, làm nhà cho hộ nghèo, người có công, gia đình chính sách, theo tiêu chí mới. Triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục quan tâm tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi: chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016-2025. Rà soát sắp xếp đội ngũ cán bộ công chức xã, chuẩn bị tốt nhân lực cho nhiệm kỳ tới, trong đó quan tâm đến tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường, đất đai nhằm quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất trên địa bàn. Chủ động các phương án phòng, chống lụt bão, phòng chống hạn, giảm nhẹ thiên tai, trong đó thực hiện rà soát, quy hoạch sắp xếp di chuyển các hộ dân sống trong vùng có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn để ổn định cuộc sống và sản xuất. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để người dân nhận thức sâu sắc về công tác giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, nhận diện một cách đầy đủ và những diễn biến phức tạp của thiên tai, để chủ động phòng, chống một cách có hiệu quả. Làm tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an ninh dân tộc, an ninh tôn giáo. Giữ gìn môi trường, bản sắc văn hóa và giới thiệu sản phẩm đặch trưng của quê hương.

Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tăng cường đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên. Tập trung chỉ đạo tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 9 khóa 13; chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024, với chủ đề “Xây dựng và phát triển văn hóa, góp phần đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc”. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Đề án số 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2020-2025. Thường xuyên chỉ đạo, quán triệt và triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, dư luận, thông tin báo chí để có chỉ đạo, định hướng cụ thể.

Bách Chiến

Tin cùng chuyên mục