Tiếp tục đổi mới - Nêu cao vai trò trách nhiệm của Hội đồng nhân dân và đại biểu HĐND tỉnh

Năm 2018 dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế và cử tri các dân tộc trong tỉnh đã nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn, thách thức, hoàn thành 20/21 chỉ tiêu chủ yếu đã đề ra.

Tiêu chí đánh giá hiệu quả giám sát của Hội đồng nhân dân

Hiệu quả giám sát của Hội đồng nhân dân (HĐND) là hiệu lực thi hành các kiến nghị của hoạt động giám sát tại kỳ họp HĐND, giám sát của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và các đại biểu HĐND, đem lại kết quả phù hợp với mục đích giám sát, với những chi phí hợp lý về nhân lực, thời ...

Mặt trận tổ quốc tích cực tham gia xây dựng chính quyền

Thời gian qua, MTTQ các cấp trong tỉnh đã chủ động tham gia giám sát, phản biện xã hội; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội… Qua đó, tham gia tích ...

Hiệu quả giám sát của Hội đồng nhân dân

Nhìn dưới góc độ quản lý hành chính, hiệu quả là sự so sánh giữa các chi phí đầu tư với các giá trị của đầu ra, sự tăng tối đa lợi nhuận và tối thiểu chi phí, là mối tương quan giữa sử dụng nguồn lực và tỷ lệ đầu ra, đầu vào. Trong hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân (HĐND), hiệu quả giám sát ...

Nâng cao chất lượng giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri

HĐND tỉnh đã tích cực đôn đốc, kiểm tra, giám sát và xem xét tình hình và kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Nhiều ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri đã được làm rõ và giải quyết kịp thời, tạo niềm tin của nhân dân đối với chính quyền địa phương.

Hiệu quả từ hoạt động giải trình của Hội đồng nhân dân

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND tỉnh, huyện đã tổ chức 13 phiên họp giải trình. Trong đó, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức 4 phiên họp nghe giải trình về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố ...

Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2018

Ngày 09/11/2018, Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn đã giám sát tại Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ ...