Đoàn giám sát Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội làm việc tại tỉnh ta

Ngày 23-8, Đoàn giám sát Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội đã có buổi giám sát tại huyện Hàm Yên và Sơn Dương về kết quả 2 năm (2017-2018) thực hiện Nghị quyết số 76/2014/NQ-QH13, ngày 24/6/2014 của Quốc hội về đẩy mạnh mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020; khảo sát tình hình thực hiện ...

Đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc Quốc hội làm việc với UBND tỉnh

Ngày 17-8, Đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc Quốc hội do đồng chí Giàng A Chu, Phó Chủ tịch Hội đồng làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 112/QH13 ngày 27-11-2015 của Quốc hội về việc tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh ...

Hoạt động khảo sát của HĐND tỉnh: Tăng khả năng phản biện và hiệu quả giám sát

Trước kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVIII, HĐND tỉnh đã tổ chức các cuộc khảo sát tại 6/7 huyện, thành phố trong tỉnh về tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; tình ...

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn làm việc với huyện Sơn Dương

Ngày 28-6, Đoàn khảo sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với huyện Sơn Dương về thực hiện chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2018; kết quả triển khai Chương ...

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn khảo sát tại huyện Chiêm Hóa

Ngày 26-6, Đoàn khảo sát của HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã khảo sát tại huyện Chiêm Hóa về việc thực hiện chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2018; kết quả triển khai Chương trình mục ...