Hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh đảm bảo tính chuyên sâu và mở rộng

Xuất phát từ những vấn đề liên quan thiết thực đến lợi ích của đông đảo người dân, từ đầu năm đến nay, HĐND tỉnh và các ban HĐND tỉnh đã tổ chức các cuộc giám sát chuyên đề về những vấn đề nóng mang tính chuyên sâu và giám sát trên diện rộng. Hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND và các ban HĐND ...

HĐND các cấp: Giám sát trọng tâm và chuyên sâu

TQĐT - Thông qua việc giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề, ngay từ những tháng đầu năm 2017, Thường trực HĐND, các ban HĐND các cấp trong tỉnh đã tập trung giám sát những vấn đề trọng tâm, được dư luận xã hội quan tâm. Đây là cơ sở để Thường trực HĐND tỉnh đưa ra những quyết sách phù hợp ...

Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh tiếp thu và chỉ đạo các cấp, các ngành khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế

Tại kỳ họp thứ hai, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, trên cơ sở những nội dung cụ thể trong trong báo cáo thẩm tra, giám sát của các Ban HĐND tỉnh, ý kiến phát biểu của các vị Đại biểu HĐND tỉnh và ý kiến của lãnh đạo các ngành chuyên môn tại kỳ họp. Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Phạm Minh Huấn, ...

Một số giải pháp chủ yếu thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016 - 2020

Để phấn đấu hoàn thành mục tiêu toàn tỉnh có trên 30% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (40/129 xã), trong đó duy trì, giữ vững 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), phấn đấu có thêm ít nhất 30 xã đạt chuẩn NTM. Nâng tiêu chí bình quân toàn tỉnh đạt 10 tiêu chí/xã năm 2015 lên 15 tiêu chí/xã năm 2020. ...

Kết quả thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm 2016 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Trong 6 tháng đầu năm 2016, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh được các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở quan tâm, chỉ đạo tích cực, có hiệu quả. Nhiều vụ việc phức tạp về khiếu nại, tố cáo đã được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật; toàn tỉnh không có ...