Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế

Ngày 14 và 15-8, Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh do đồng chí Ma Thị Thúy, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2013-2017 tại huyện Chiêm Hóa.

Tham gia đoàn giám sát có đồng chí Triệu Kim Long, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các ĐBQH khóa XIV tỉnh; lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh; đại diện một số sở ngành của tỉnh.


Đồng chí Ma Thị Thúy, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh phát biểu trong buổi giám sát tại UBND huyện Chiêm Hóa.

Đoàn đã thực hiện giám sát trực tiếp tại các xã Ngọc Hội, Xuân Quang, Bảo hiểm xã hội huyện, UBND huyện Chiêm Hóa. Qua giám sát cho thấy, việc thực hiện chính sách pháp luật về BHYT nhất là sau khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT được ban hành và có hiệu lực thì đối tượng, phạm vi, quyền lợi BHYT được mở rộng, tác động đến nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội và mọi tầng lớp nhân dân, góp phần tạo nên sự công bằng trong bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Số người tham gia BHYT tăng qua các năm. Tính đến hết năm 2017, tổng số thẻ BHYT được cấp trên địa bàn toàn huyện là 130.801 thẻ/132.036 nhân khẩu (tỷ lệ người dân có thẻ BHYT là 99,06%). Công tác thông tin tuyên truyền chính sách BHYT được thực hiện với hình thức đa dạng đến các tầng lớp nhân dân. Thủ tục cấp mới, cấp lại, đổi thẻ BHYT được thực hiện thuận lợi, nhanh gọn theo quy trình. Công tác cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong việc cấp, quản lý thẻ BHYT, giám định chi phí khám chữa bệnh BHYT được thực hiện theo các quy định.

Tuy nhiên, Việc lập danh sách, đối chiếu rà soát thông tin cấp thẻ BHYT của một số xã còn có hiện tượng sai sót, chậm, muộn dẫn đến việc cấp thẻ BHYT cho các đối tượng còn chưa đúng thời gian quy định. Chính sách BHYT quy định như quyền lợi, mức hưởng, quy định khám chữa bệnh thông tuyến huyện... khó khăn trong việc kiểm soát chi phí khám chữa bệnh đa tuyến đi nội tỉnh, ngoại tỉnh. Từ năm 2016 đến nay Quỹ khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn luôn bị bội chi. Đoàn đã có ý kiến đề nghị các đơn vị có các giải pháp khắc phục một số tồn tại, hạn chế. Các đơn vị được giám sát cũng kiến nghị một số vấn đề liên quan đến thực hiện chính sách, pháp luật BHYT để đoàn giám sát chuyển đến các cơ quan chuyên môn của tỉnh, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương có những điều chỉnh phù hợp trong thời gian tới.

Sau khi giám sát trực tiếp tại một số địa phương, đơn vị, qua nghe báo cáo và các kiến nghị, đồng chí Ma Thị Thúy, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT tại các đơn vị. Đồng thời ghi nhận những kiến nghị từ cơ sở, trên cơ sở đó, Đoàn sẽ tổng hợp, báo cáo và đóng góp ý kiến với Quốc hội, các bộ, ngành Trung ương về việc sửa đổi, điều chỉnh một số quy định chưa phù hợp của Luật BHYT, quá trình triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế của lĩnh vực này trong thời gian tới.

 

Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục